سلام ، چرا باید تست زماندار بزنیم؟


سلام ، چرا باید تست زماندار بزنیم؟

سلام

١- از اصلی ترین اهداف زدن تست زماندار افزایش قدرت تنظیم وقت است.  زیرا یکی از دلایل شایع عدم نتیجه گیری داوطلبان در آزمون های آزمایشی، کمبود وقت است. در صورتیکه شما بتوانید در منزل و با زدن تست های زماندار، این مهارت را در خود تقویت کنید می توانید به تسلط خوبی در آزمون سراسری دست پیدا کنید.

٢- روش های هنر آزمون دادن که در سایت و کانال گزینه دو به شما آموزش داده می شوند، نیاز به تمرین و تکرار زیادی دارند بنابراین باید حتما تست زماندار را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید تا بتوانید هنرهای آزمون دادن را تمرین کرده و به مهارت مورد نظر خود دست پیدا کنید.

٣- همچنین از اهداف تست زماندار می توان تکرار شرایط آزمون در منزل را نام برد. بسیاری از داوطلبان در آزمون های آزمایشی به دلیل استرس و تاثیرپذیری از شرایط آزمون نمی توانند به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنند. در صورتیکه با انجام تست های زماندار در منزل و با ایجاد حداکثر شبیه سازی (لباس رسمی؛ نشستن پشت میز و....) می توانید شرایط آزمون را برای خود تکرار کنید و بر تاثیرپذیری از شرایط آزمون غلبه کنید.

٤- با زدن تست ها به شیوه زماندار ، می توانید سرعت عمل خود را افزایش دهید. ممکن شما در آزمون های آزمایشی درصد مطلوبی در درس کسب نکرده باشید اما وقتی همان درس را در منزل بدون در نظر گرفتن زمان حل کنید ممکن است بتوانید درصد بالایی کسب کنید. دلیل این اتفاق این است که شما سرعت عمل مناسبی در حل تست های آزمون ندارید. بنابراین نیاز دارید حتما تست به شیوه زماندار بزنید.

بنابراین حتما تست زنی به شیوه زماندار را در برنامه خود قرار دهید تا بتوانید مهارت هایی از قبیل سرعت عمل، قدرت تنظیم وقت، هنرهای آزمون دادن و.... را کسب کرده و در جلسه آزمون سراسری با حداکثر آمادگی حاضر شوید.
 

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 1089