باسلام داوطلب کنکور هستم و پشت کنکوری . طبق برنامه روزانه شما پیش میروم و در آزمون ها شرکت میکنم ولی گاهی در بین مطالعه انگیزه ام کم میشود و نمیتوانم درست ادامه دهم اگر ممکن است در این زمینه مرا یاری کنید.


باسلام داوطلب کنکور هستم و پشت کنکوری . طبق برنامه روزانه شما پیش میروم و در آزمون ها شرکت میکنم ولی گاهی در بین مطالعه انگیزه ام کم میشود و نمیتوانم درست ادامه دهم اگر ممکن است در این زمینه مرا یاری کنید.

سلام

۱) یکی از مولفه هایی که به شما کمک می کند تا انگیزه کافی برای هر کاری را داشته باشید، داشتن هدف است.


۲ )هدف خود را به صورت واضح و مکتوب یادداشت کنید و آن را هرروز جلوی چشم خود قرار دهید به این صورت هنگامی که خسته شدید با دیدن هدف خود می دانید که باید تلاش کنید و انگیزه می گیرید.

۳) رسیدن به هدف خود را باور کنید و سعی کنید جایگاه آینده خود را به طور دقیق تصور کنید و زمانی را در روز به فکر کردن به هدفتان اختصاص دهید.

۴) همچنین برای این که همواره در هنگام مطالعه سطح انرژی قابل قبولی داشته باشید سعی کنید روزانه 15 الی 30 دقیقه ورزش کنید تا بتوانید بر خستگی خود غلبه کنید.

۵) تفریح را فراموش نکنید.
در هفته یک نیم روز را به تفریح و گذراندن وقت با خانواده اختصاص دهید. بدانید تفریح وقت تلف کردن نیست و دورخیزی برای مطالعه خوب در هفته آینده است.

بنابراین، هدف خود را یادداشت کنید و هرروز به آن فکر کنید تا بدانید برای رسیدن به هدف نیازمند تلاش و سخت کوشی است.

هدف خود را فراموش نکنید و خود را لایق رسیدن به آن بدانید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 447