سلام، وقتي من خيلي خوب درس نخونده بودم ولي الان شروع كردم و دارم جدي مي خونم، ولي بعضي روزها اين جديت كم ميشه، از طرفي وقتي يك واحد رو از دست مي دم به هم ميريزم و كل برنامه روزم بهم ميريزه، چه كار بايد انجام بدم؟


سلام، وقتي من خيلي خوب درس نخونده بودم ولي الان شروع كردم و دارم جدي مي خونم، ولي بعضي روزها اين جديت كم ميشه، از طرفي وقتي يك واحد رو از دست مي دم به هم ميريزم و كل برنامه روزم بهم ميريزه، چه كار بايد انجام بدم؟

سلام

١- از ويژگي هاي برنامه مطالعاتي صحيح، داشتن واحد مطالعاتي جبراني است. در صورتي كه در واحد هاي مطالعاتي خود نتوانستيد مباحث را به اتمام برسانيد يا به هر دليلي واحد مطالعاتي خود را از دست داديد، مي توانيد با استفاده از واحدهاي جبراني از بهم ريختگي برنامه خود جلوگيري نماييد.

٢- يكي از راه هاي داشتن جديت در انجام برنامه مطالعاتي، شركت در آزمون آزمايشي مناسب است. زيرا در صورتيكه در آزمون آزمايشي شركت كنيد، نتيجه آن براي شما مهم خواهد شد و براي بهبود وضعيت خود تلاش خواهيد كرد. همچنين  آزمون هاي آزمايشي به شما كمك بسيار زيادي در شناخت نقاط قوت و ضعف خود مي كند.

٣- ليست اهداف خود را يادداشت كنيد و هر روز آن ها را مرور كنيد.
زيرا هدف به شما انگيزه لازم براي اجراي برنامه راخواهد داد و شما مي توانيد با اشتياق بيشتري به مطالعه بپردازيد.

بنابراين حتما در برنامه مطالعاتي خود، واحدهاي جبراني قرار دهيد تا بتوانيد  برنامه خود را كامل انجام دهيد و با شركت در آزمون آزمايشي مناسب و مرور پيوسته اهداف خود، جديت خود را براي انجام برنامه مطالعاتي افزايش دهيد.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 658