سلام ، استراحت پس از درس چگونه باید باشه؟هرچند ساعت مطالعه باید استراحت کرد؟ و استراحت باید چگونه باشه؟ موبایل تلویزیون یا ...


سلام ، استراحت پس از درس چگونه باید باشه؟هرچند ساعت مطالعه باید استراحت کرد؟ و استراحت باید چگونه باشه؟ موبایل تلویزیون یا ...

سلام

١- بهترین زمانبندی برای بیشترین میزان یادآوری و یادگیری داشتن واحدهای مطالعاتی ٧٥ الی ٩٠ دقیقه ای می باشد که به ازای هر ٧٥ دقیقه مطالعه، ١٥ دقیقه استراحت و به ازای هر ٩٠ دقیقه مطالعه، ٣٠ دقیقه استراحت پیشنهاد می شود.

٢- در بخشی از زمان استراحت (حدود پنج دقیقه) باید به فعالیت هایی که سبب استراحت جسم، ذهن و چشم می شود بپردازید. این فعالیت ها می توانند بستن چشم، گوش دادن موسیقی، تغذیه مناسب، راه رفتن و ... باشد.

٣- بهتر است در واحدهای مطالعاتی خود از تلفن همراه استفاده نکنید و استفاده از تلفن همراه و تلویزیون را کاهش داده و به کمتر از یک ساعت در شبانه روز برسانید. زیرا استفاده از این وسایل سبب کاهش تمرکز شما شده و کیفیت مطالعه شما را کاهش خواهد داد.

٤- حتما در طول روز زمانی را به ورزش اختصاص دهید، ورزش روزانه سبب ایجاد نشاط، کاهش خستگی و افزایش تمرکز شما خواهد شد.

بنابراین حتما در برنامه مطالعاتی خود استراحت قرار داده و هیچ گاه به صورت چند ساعت پشت سر هم مطالعه نکنید و سعی کنید با انجام روش های صحیح استراحت (همانطور که در بالا ذکر شد) به نشاط و شادابی بیشتری واحدمطالعاتی بعدی خود را آغاز نمایید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 10105