سلام ، چطور میشه با اینکه داریم برای امتحان ها می خونیم در آزمون سراسری هم موفق شیم؟ و اینکه چطور باید خوند تا بهترین نتیجه رو گرفت ؟


سلام ، چطور میشه با اینکه داریم برای امتحان ها می خونیم در آزمون سراسری هم موفق شیم؟ و اینکه چطور باید خوند تا بهترین نتیجه رو گرفت ؟

سلام

١- هدف اصلی دوره جمع بندی نیمسال اول، جمع بندی صحیح دروس برای کسب تسلط در آزمون سراسری است. بنابراین شما باید در این دوره تمرکز خود را روی دروس نیمسال اول سال چهارم قرار داده و سعی کنید آن ها را جمع بندی نمایید.

٢- تفاوت امتحانات تستی و تشریحی نحوه مواجه با آن هاست زیرا در این حالت شما باید دروس را با شرح و بسط مطالعه کنید (این عمل سبب عمیق شدن مطالعه شما شده) و سپس تست بزنید تا بتوانید با تکرار به تسلط بالایی دست پیدا کنید.

٣- در دروس خواندنی از مطالعه به شیوه لایه ای استفاده نمایید.  به این صورت که ابتدا یک پاراگراف را مطالعه کرده و حاشیه نویسی آن را انجام دهید، سپس سعی کنید پاراگراف اول را برای خود توضیح دهید، سپس پاراگراف دوم را مطالعه کرده و این بار پارارگراف اول و دوم را برای خود توضیح دهید و همین شیوه را ادامه دهید تا به انتهای صفحه برسيد،  ‎وقتي به انتهاى صفحه رسيديد كل صفحه را براى خودتان توضيح دهيد و همين كار را براى هر صفحه انجام دهيد تا به انتهاى درس برسيد.

٤- در دروس تمرینی اثبات ها و روش های حل را نیز یادبگیرید و با فرض اینکه اثبات ها در آزمون سراسری تست مجزا ندارند این مطالب را رها نکیند زیرا با یادگیری دقیق اثبات ها می توانید به بسیاری از سوالان مفهومی در آزمون سراسری پاسخ دهید.

٥- مراحل مطالعه در دوران جمع بندی مبحثی به این صورت است که ابتدا جزوه درسی خود را دقیق و موشکافانه مطالعه نمایید و خلاصه نویسی کرده یا خلاصه های خود را تکمیل نمایید.
مطالعه کتاب درسی را فراموش نکنید. زیرا کتب درسی منبع اصلی طراحان آزمون سراسری هستند و باید حتما مطالعه شوند.
برای تکمیل یادگیری های خود تست آموزشی زده و نکات آن را وارد خلاصه نویسی های خود نمایید و در نهایت پس از تکمیل خلاصه نویسی های خود، نمونه سوالات امتحان حل کنید تا بتوانید به تسلط خوبی در هر درس و مبحث برسید.

بنابراین باید هدف شما در این دوره مطالعه دروس برای رسیدن به تسلط در آزمون سراسری باشد، زیرا در صورتیکه در دوران جمع بندی بتوانید با شیوه های صحیح مطالعه و جمع بندی که در سایت و کانال گزینه دو به شما آموزش داده می شود، در تمامی دروس به جمع بندی قابل قبولی دست پیدا کنید، تعداد دفعات مرور شما در ماه های آینده افزایش یافته و می توانید به تسلط بالایی در آزمون سراسری دست پیدا نمایید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 3323