سلام، خسته نباشید، از اول سال همه درس ها را وقتی امتحان داشتیم می خوندم و شب های آزمون هم درس ها رو میخوندم طوریکه مجبور می شدم صبح زود قبل از آزمون هم بیدار شم و بخونم آیا این کار درسته ؟


سلام، خسته نباشید، از اول سال همه درس ها را وقتی امتحان داشتیم می خوندم و شب های آزمون هم درس ها رو میخوندم طوریکه مجبور می شدم صبح زود قبل از آزمون هم بیدار شم و بخونم آیا این کار درسته ؟

سلام

١- داشتن یک برنامه مطالعاتی دقیق به شما کمک خواهد کرد تمامی دروس را در زمان های مناسب مرور کرده و بتوانید به طور دقیق به سرفصل های آزمون برسید. در صورتیکه مطابق یک برنامه مطالعاتی پیش روی کنید دیگر نیازی نیست شب قبل  از آزمون تمامی موارد را مرور کنید  و می توانید با آرامش زیادی در جلسه آزمون حاضر شوید.

٢- در صورتیکه عادت به مطالعه شب امتحانی دارید ، به این نکته دقت داشته باشید:  مطالعه شب امتحانی سبب کاذب شدن نتیجه امتحان خواهد شد.

٣- ممکن است در حال حاضر به دلیل کم بودن مباحث آزمون بتوانید مطالعه شب قبل از آزمون داشته باشید اما، شب قبل از آزمون سراسری به دلیل زیاد و حجیم بودن مباحث این اتفاق نخواهد افتاد و سبب استرس خیلی زیاد و عدم نتیجه گیری شما خواهد شد.

٤- حتما خلاصه نویسی کنید.
در حال حاضر باید اولویت شما رسم الگوهای یادآوری مباحثی که مطالعه می کنید، باشد تا علاوه بر یادگیری بهتر مطالب،بتوانید مرور های منظم داشته باشید و این موضوع سبب انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت شما خواهد شد و شما از مرور های شب امتحانی بی نیاز خواهید شد.

۵- در حال حاضر در دوران جمع بندی نیمسال اول، اقدامات دروس نیمسال اول سال چهارم را تکمیل کنید و پس از امتحانات سعی کنید درس هر روز را همان روز بخوانید.
خواندن درس هر روز همان روز سبب می شود دروس را سریعتر یاد گرفته و بتوانید با دفعات بالاتری آن ها را مرور نمایید.

بنابراین حتما دروس را خلاصه نویسی کنید تا بتوانید با مرورهای منظم این خلاصه ها از مطالعه شب امتحانی بی نیاز شوید و با اصلاح تدریجی عادات خود سعی کنید مناسب ترین روند را برای موفقیت در آزمون سراسری اتخاذ نمایید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 334