سلام. چگونه برای چیز هایی که در آزمون های قبل نخوانده ایم برنامه ریزی کنیم؟


سلام. چگونه برای چیز هایی که در آزمون های قبل نخوانده ایم برنامه ریزی کنیم؟

١- لیست دروس باقی مانده خود را تهیه کنید و سعی کنید در واحدهای جبرانی برنامه مطالعاتی خود این دروس را جبران نمایید.

٢- این دوره، دوره جمع بندی نیمسال اول است و به دلیل وجود فاصله مناسب بین آزمون های چهار و پنج،شما می توانید دروس باقی مانده نیمسال اول خود را تکمیل نمایید.
اگر داوطلب در حال تحصیل هستید با برنامه مطالعاتی مدرسه (که همان سرقصل های آزمون یکم بهمن هستند) است، پیشروی نمایید.

٣- در صورتیکه داوطلب فارغ التحصیل هستید از برنامه روزانه ویژه داوطلبان فارغ التحصیل موجود در سایت و کانال گزینه دو استفاده نمایید تا بتوانید مطابق یک برنامه دقیق تمامی سرفصل های نیمسال اول را مطالعه نمایید.

٤- در صورتیکه در این بازه زمانی فرصت داشتید می توانید دروس پایه ای را که اقدامات آن ها باقی مانده است را تکمیل نمایید.

بنابراین در حال حاضر باید اولویت شما مطالعه دروس نیمسال اول سال چهارم باشد و در صورت داشتن فرصت می توانید به دروس باقی مانده سال های پایه بپردازید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 710