سلام، الان حجم ازمون های گزینه دو نسبتا زیاده. و شاید بعضیا ب تازگی ثبت نام کرده باشن ازمون رو و از قبل روی درسا مطالعه نکرده باشن. با این برنامه روزانه تو کانال و سایت میشه با ازمونای گزینه دو هماهنگ شد یا نه؟


سلام، الان حجم ازمون های گزینه دو نسبتا زیاده. و شاید بعضیا ب تازگی ثبت نام کرده باشن ازمون رو و از قبل روی درسا مطالعه نکرده باشن. با این برنامه روزانه تو کانال و سایت میشه با ازمونای گزینه دو هماهنگ شد یا نه؟

سلام

١- به دلیل وجود فاصله مناسب چهار هفته ای بین آزمون ٤ و ٥، شما می توانید تمامی مباحث آزمون را مطالعه نمایید و در این دوره تمامی عقب ماندگی های نیمسال اول خود را جبران نمایید.

٢- به دلیل اینکه در حال حاضر در دوره جمع بندی نیمسال اول هستید و هدف از این دوره جمع بندی مباحث نیمسال اول است، شما می توانید با برنامه ریزی دقیق و انجام دقیق برنامه خود به اهداف این دوره دست پیدا کنید.

٣- اگر داوطلب در حال تحصیل هستید مطابق با برنامه مدرسه (که همان مباحث آزمون است) پیشروی کرده و دروس نیمسال اول سال چهارم را جمع بندی نمایید.

٤- اگر داوطلب فارغ التحصیل هستید مطابق برنامه روزانه موجود در سایت و کانال گزینه دو پیشروی کرده و اولویت شما باید مطالعه دروس نیمسال اول سال چهارم و جمع بندی آن ها باشد.

بنابراین باید اولویت شما مطالعه همگام با برنامه آزمون های پیش رو و رها کردن آزمون های گذشته باشد، همچنین تلاش کنید تا تمامی مباحث و اقدامات نیمسال اول خود را به اتمام برسانید تا بتوانید در سایر بازه های جمع بندی به باقی دروس خود برسید.

4 سال قبل  

تعداد مشاهده 2377