با چه رتبه ای میتوان در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد؟


با چه رتبه ای میتوان در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد؟

سلام

١- برای داشتن انگیزه در طول سال تحصیلی، داشتن هدف بسیار ارزشمند است . اما به این نکته توجه داشته باشید  که در حال حاضر به رتبه فکر نکنید.

٢- با شرکت در آزمون های آزمایشی و پیدا کردن نقاط ضعف  و قوت خود،نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف خود را بهبود ببخشید و سعی کنید هر بار مقدار کمی نسبت به آزمون قبل پیشرفت نمایید.

٣- همچنین کارنامه های مشاوره ای آموزشی، رشته های قبولی و تخمین نمره و رتبه به شما مشاوره ای دقیق و سودمند برای انتخاب رشته مورد نظرتان خواهد داد، تا بتوانید برای رفع نقاط ضعف خود اقدام نمایید.

٤- شما می توانید با مشاهده کارنامه های پذیرفته شدگان سال گذشته که در سایت و کانال گزینه دو موجود هستند، درصدها و رتبه لازم برای رسیدن به رشته و دانشگاه مورد نظر خود را پیدا کرده و برای رسیدن به آن ها تلاش کنید.

بنابراین در حال حاضر سعی کنید به رتبه فکر نکنید و با شرکت در آزمون های آزمایشی و بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال گذشته برای بهبود سطح علمی خود تلاش کنید.
 

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 20863