طبیعت ...؛ یک کلاس جدید! از آن بیاموز


طبیعت ...؛ یک کلاس جدید! از آن بیاموز

در فصل میوه وقتی یک درخت سیب را نگاه می کنیم تعداد زیادی میوه می بینیم که در داخل هر کدام از آنها تعدادی دانه وجود دارد. و اگر دقت کنیم به عدد شگفت انگیزی می رسیم. به نظرت چرا در داخل هر سیب فقط یک دانه نیست؟ من فکر می کنم طبیعت برای ما درس بزرگی دارد. در هر سیب بیش از یک دانه وجود دارد چون همه ی آن ها فرصت رشد کردن و به درخت تبدیل شدن را ندارند. من این ویژگی را پدیده ی اوّل خلقت می نامم.

امّا پدیده ی اوّل خلقت چه چیزی به ما می آموزد؟

این پدیده می گوید اگر می خواهید چیزی بدست آورید باید بیش از یک بار برای بدست آوردن آن تلاش کنید.

باید5 جفت کفش را امتحان کنیم تا کفش مناسب و راحت پیدا کنیم. بهترین دوست ما معمولاً بعد از هزاران ملاقات انتخاب انتخاب شده است.

یادت باشد، هر «نه ای» که می شنوی تو را به یک «بلی» نزدیک می کند. من این را باور دارم و با تلاش زیاد روی آن کار می کنم. بنابراین هیچ پاسخ منفی نمی تواند مرا ناامید یا سرخورده کند. هر پاسخ منفی مرا به هدفم نزدیک تر می کند.

بنابراین چگونه می توان موفق بود؟

طبیعی است برای بدست آوردن موفّقیّت در زندگی مجبوریم بیش از یک بار سعی و تلاش کنیم. حال موفّقیّت می خواهد در زمینه مالی باشد یا همین آزمون سراسری که باید با آن روبه رو شوی. افراد موفّق شکست های بسیاری را تجربه می کنند ولی در عزم و اراده ی خود برای رسیدن به هدف پابرجا هستند تا به چیزی که می خواهند برسند. علّت این که موفّق ها بیش تر شکست می خورند این است که بیش از افراد عادی تلاش می کنند و راه های متنوّع تری را امتحان می کنند. یا به عبارت دیگر دانه های بیش تری می کارند. طبیعی است که تعداد دانه هایی که هیچ گاه به درخت تبدیل نمی شوند زیاد است، ولی آن ها آن قدر می کارند تا بهترین نتیجه را به دست آوردند.

ابتدا تلاش سپس نتیجه

یک باور غلط و متأسّفانه شایع در اکثر داوطلبان این است که: اگر من در ریاضی بالای50  بزنم شروع می کنم به دوست داشتن ریاضیات. این گونه جملات می تواند در زندگی نیز بسط پیدا کرده باشد. مثلاً عدّه ای معتقدند: «هروقت پولدار شدم آن گاه پس انداز خواهم کرد» ولی این روش عملی نیست. فکر کنم با من هم عقیده هستی که اوّل تلاش سپس نتیجه. و این اصل به صورت معکوس کار نمی کند.

به نظرت چه پند دیگری از پدیده ی اوّل خلقت می توان آموخت؟

باید بدانیم که برداشت محصول فقط بعد از کار و تلاش امکان پذیر است. بدون کاشت دانه نمی توان انتظار چیدن میوه داشت. بعد از کاشت به آبیاری، کود دهی، سم پاشی و... نیاز است. یعنی باید ابتدا تلاش کرد و سپس صبور بود و منتظر رشد و باردهی گیاه نشست.

صبر یک مزیّت بسیار مهم برای هر فرد است. ولی متأسفانه داوطلبان بسیاری این خصلت مفید را فراموش کرده اند. در دنیای کنونی که سرعت وارد قسمت های مختلف زندگی ما شده است ما هم لذت آنی و نتیجه ی فوری را می خواهیم. اکثر ما می خواهیم یک ماهه تمام عقب ماندگی های مان را جبران کنیم!. ولی حقیقت غیر از این است و به ندرت چنین اتّفاقی می افتد. افراد زیادی با این دیدگاه وجود دارند و نتیجه ی چنین تفکّری، تلاش نکردن و تنبلی است و برای این افراد موفّقیّت منتظر نمی ماند.

اجازه دهید در پایان کمی درباره ی بامبو صحبت کنیم.

بامبو گیاهی است که3 سال طول می کشد تا شروع به رشد کند. در سه سال اوّل فقط ریشه های بامبو رشد می کند و گیاه خود را آماده می سازد تا در سال های آینده در شرایط بد آب و هوایی دوام بیاورد.

بدون صبر و شکیبایی ما نمی توانیم3 سال منتظر بمانیم و از گیاهی مراقبت کنیم که کوچک ترین رشد ظاهری ندارد. بدون صبر و شکیبایی فقط فرصت دیدن بامبو را از دست می دهیم.

 اگر پدیده ی اوّل خلقت را به درستی درک کنیم خواهیم فهمید که چگونه از شکست خود درس عبرت بگیریم و مانند یک قربانی رفتار نکنیم. بنابراین باید قوانین طبیعت را بشناسیم و طبق این قوانین عمل کنیم.


طبیعت ...؛ یک کلاس جدید! از آن بیاموز (PDF)
دانلود طبیعت ...؛ یک کلاس جدید! از آن بیاموز (PDF) - 578 KB طبیعت ...؛ یک کلاس جدید! از آن بیاموز (PDF)

تعداد مشاهده 1225