هنر آزمون دادن (2)


هنر آزمون دادن (2)

نکاتی که در بخش اول این موضوع در مورد مدیریت جلسه آزمون مطرح شد بیش تر جنبه عمومی داشت. لازم است در مورد آزمون های تشریحی و سپس آزمون های تستی نکات اختصاصی تری را تشریح نماییم.

آزمون های تشریحی :

 • ابتدای جلسه نگاهی اجمالی به پرسش های آزمون بیندازید، سعی کنید از پرسش های ساده تر شروع کنید تا هم باعث افزایش روحیه تان شود و هم برای پاسخ گویی به پرسش های دشوارتر آمادگی ذهنی بیش تری داشته باشید.
 • به ریز نمره ی پرسش ها دقت کنید و برای پرسش های با ارزش بیش تر وقت بیش تری بگذارید.
 • به نوع نوشتار خود دقت کافی داشته باشید. بعضی دانش آموزان با این که اطلاعات علمی و درسی خوبی دارند ولی از نظر نوشتاری ضعیف هستند. برای این کار بایستی به اندازه ی کافی تمرین داشته باشید. سعی کنید پاسخ پرسش ها را واضح و با بیان مناسب و روشن بنویسید.
 • سعی کنید پاسخ پرسش ها را دقیق و به اندازه بنویسید، نه بسیار کوتاه و نه آن که قلم فرسایی کنید. برخی دانش آموزان نوشتن پاسخ پرسش ها را با نوشتن انشاء اشتباه می گیرند و پاسخ برگ را سیاه می کنند. این کار هم وقت آنان را می گیرد و هم دقت را پایین می آورد.

آزمون های چند گزینه ای (تستی) :

 • سعی کنید پرسش ها را به ترتیب پاسخ دهید. زیرا همه پرسش های یک درس ارزش یکسانی دارند.
 • سعی کنید از زمان هر درس برای همان درس استفاده کنید و هیچ درسی را از برنامه پاسخ گویی حذف نکنید. یادتان باشد در نمره سازی کل، هر درسی سهم خاص خود را دارد و به این صورت تمام درس ها تأثیرگذار هستند.
 • حتی المقدور پرسش های دفترچه را به همان ترتیبی که در نظر گرفته شده است پاسخ دهید. بسیاری از داوطلبان چون در یک تسلط بیشتری دارند مایل هستند که پاسخ گویی را از آن درس شروع کنند، در این حالت باید مراقب تأثیر روحی سخت شدن پرسش های آن درس باشند.
 • بر وسوسه ی پاسخ گویی به تست غلبه کنید. یادتان باشد برای موفقیت در آزمون سراسری و کسب رتبه ی خوب نیازی به پاسخ گویی تمام پرسش ها نیست. در صورت پاسخ گویی به تست های شک دار، احتمال خطا زیاد خواهد شد و نمره ی منفی حاصل از اشتباهات باعث از بین رفتن پاسخ های درست تان می شود.
 • معمولاً تمام آزمون ها دارای پرسش های سطح ساده، متوسط و تعدادی پرسش سخت هستند. بنابراین اگر هنگام پاسخ گویی به چند پرسش پیاپی دشوار برخوردید، نگران نشوید و دست و پای خود را گم نکنید، مطمئن باشید در ادامه ی آزمون پرسش هایی هستند که توانایی پاسخ گویی به آن ها را خواهید داشت. فقط کافی است خونسردی خود را حفظ کنید و سعی نمایید تست های آسان تر را بیابید و شکار کنید.
 • از تکنیک «x» و «i» استفاده کنید، اگر به پرسشی شک دارید و یا پاسخ آن را می دانید ولی پاسخ پویی به آن زمان زیادی می برد کنار پرسش علامت i بگذارید تا در صورت داشتن وقت و هنگام مرور مجدد به آن پاسخ دهید. کنار پرسشی که بلد نیستید ′ بگذارید و رد شوید. این کار در مدیریت زمان بسیار تأثیرگذار است. با استفاده از این روش حتماً در زمان صرفه جویی می کنید و زمانی برای بازگشت و مرور مجدد خواهید داشت.
 • سعی کنید تمام پرسش ها را یک بار بخوانید. مطمئن باشید اگر در دوران آماده سازی، تمرینات شما به اندازه ی کافی باشد در جلسه آزمون از این نظر مشکلی نخواهید داشت.
 • در خواندن متن پرسش دقت کافی داشته باشید. بعضی از داوطلبان به دلیل عجله ی زیادی که برای پاسخ گویی دارند، صورت پرسش را به دقت و تا انتها نمی خوانند و بی دقت جواب می دهند غافل از اینکه تنها یک کلمه در انتها ممکن است معنای پرسش را عوض کند.
 • به کلمات و بار معنایی آن ها دقت کافی داشته باشید. در سال های اخیر در آزمون سراسری استفاده از قیدها و کلماتی مانند «همه»، «هیچکدام»، «بعضی»، «هریک» و ... رواج پیدا کرده است که هنگام پاسخ گویی پرسش ها باید به آن ها توجه کرد.
 • در هنگام وارد کردن پاسخ تست در پاسخ برگ دقت داشته باشید. یکی از اشکالات رایج در آزمون سراسری جابه جا وارد کردن پاسخ هاست. بنابراین هنگام پرکردن گزینه ها دقت کنید. هر ده پرسشی که پاسخ دادید خیلی سریع شماره پرسش ها و گزینه ها را کنترل کنید.
 • هرگز به پرسشی که جواب داده اید باز نگردید و هرگز گزینه را عوض نکنید. اینکار درصد خطا را بالا می برد.

 خود را غرق در پاسخ گویی کنید و حواستان به هیچ چیز از جمله این که چند پرسش را جواب داده اید، نباشد.


هنر آزمون دادن (2) (PDF)
دانلود هنر آزمون دادن (2) (PDF) - 1.19 MB هنر آزمون دادن (2) (PDF)

تعداد مشاهده 3411