اعتماد به نفس ؛ راه های افزایش و فواید آن


اعتماد به نفس ؛ راه های افزایش و فواید آن

بارها پیرامون اعتماد به نفس داشتن خودمان و یا کاهش و افزایش اعتماد به نفس دیگران سخن گفته ایم. اکنون می خواهیم اعتماد به نفس را تعریف کنیم و سپس راههای افزایش و همچنین فواید برخورداری از اعتماد به نفس بالا را بررسی نماییم.

تعریف:

اعتماد به نفس، احساس و شناختی است که از توانایی ها و محدودیتهای بیرونی و درونی خود داریم.

اعتماد به نفس، باور شخصی فرد نسبت به روح خویش به عنوان یک انسان است.

اعتماد به نفس، باور این توانایی است که می توانیم تمام توانمان را به کار گیریم.

اعتماد به نفس ابعاد مختلفی دارد که تمام جنبه های مختلف رفتاری، احساسی و روحی را شامل می شود. اعتماد به نفس رفتاری به معنای قابلیت و توانایی عمل کردن و انجام دادن کارهاست، اعتماد به نفس احساسی به معنای تسلط و کنترل بر دنیای احساسات و عواطف و اعتماد به نفس روحی به معنی چگونگی اعتقاد انسان به جهان هستی و کل آفرینش است.

یکی از عوامل مهم برای موفقیت در دوره ی نوجوانی و جوانی برخورداری از اعتماد به نفس در هر سه حالت آن است.

راههای افزایش اعتماد به نفس

۱. خدا را هرگز فراموش نکنیم.

۲. همواره به موفقیت هایمان نگاه کنیم.

٣. در زمان حال زندگی کنیم.

۴. نه گفتن به دیگران را تمرین کنیم و از نه شنیدن ناراحت نشویم.

۵. در میان جمع با صدای بلند و به صورت شفاف اظهارنظر کنیم.

6. منظم باشیم و کارها را نیمه رها نکنیم.

۷. زندگینامه ی افراد موفق را مطالعه کنیم.

۸. نتیجه ای را که دوست داریم به دست آوریم مجسم کنیم.

9. تصمیم های مهم بگیریم و آنها را اجرا کنیم.

۱۰. خود را آنگونه که دوست داریم باشیم، تصوّر کنیم.

۱۱. دوستانی را انتخاب کنیم که اجتماعی هستند و اعتماد به نفس بالا دارند.

12. شوخ طبعی را فراموش نکنیم.

این موارد تنها تعداد اندکی از راههای افزایش اعتماد به نفس است و هدف از بیان آنها یادآوری این نکته است که می توانیم با شناخت این راهها و راههای مشابه آن، زندگی خود را تغییر دهیم، نگران ضعف در آزمون سراسری نباشیم، افسوس شکست های متعدد را نخوریم، تنها نباشیم و ... در جامعه ی کنونی اگر بخواهیم خوب و هدفمند حرکت کنیم و به نتایج دلخواهمان برسیم، اما اعتماد به نفس مناسبی نداشته باشیم، قطعاً آنجه منظور نظرمان است حاصل نخواهد شد.

فواید برخورداری از اعتماد به نفس

1. افزایش باد خدا: اولین و مهمترین فایده ی اعتماد به نفس، دائمی و پایدار شدن یاد خدا در دل انسان است.

٢. کسب موفقیت: میزان مثبت اندیشی و کسب موفقیت های پی در پی و ماندگار بستگی کاملی به میزان اعتماد به نفس افراد دارد.

٣. سلامت روانی: افراد برخوردار از اعتماد به نفس، دچار عوارض ناشی از اضطراب، بدبینی، پرخاشگری و خود کم بینی نمی شوند.

۴. رشد اجتماعی: اشخاص دارای اعتماد به نفس مناسب به راحتی می توانند با اجتماع و محیط خود سازگاری ایجاد کنند و افراد بیشتری را در اطراف خود داشته باشند.

۵. هدفمندی: اعتماد به نفس باعث می شود افراد اهداف روشن و مشخص و تعریف شده ای داشته باشند و به سوی آنها حرکت کنند. این افراد سرعت حرکتشان به سوی هدف، آهسته اما پیوسته و همیشگی است.

6. خوداتکایی: افراد دارای اعتماد به نفس، موفقیت ها و ناکامی های خود را معلول افکار و اعمال خود می دانند و به همین دلیل به یاری دیگران چشم نمی دوزند و تلاش می کنند فقط به خود و توانایی هایشان متکی باشند و از خدا کمک بگیرند.

۷. شخصیت خلاق: اعتماد به نفس باعث می شود تا اشخاص در تمام زمینه ها خلاقیت های خاصی از خود نشان دهند.

۸. دوستی متقابل: افرادی که اعتماد به نفس خوبی دارند ارزش خود را برای دوست داشتن دیگران و نیز مورد علاقه واقع شدن از سوی دیگران حفظ می کنند.

۹. مثبت اندیشی: افراد دارای اعتماد به نفس همواره با نگاه سرشار از امید به آینده ی خود می نگرند و معتقدند آینده متعلق به آنهاست.

10. شوخ طبعی: اعتماد به نفس باعث می شود افراد دارای روحیه ی شوخ طبعی باشند و قادر گردند ضمن شادی بخشی به دیگران، میان زندگی، کار، تفریح و شادی های خود تعادل برقرار کنند.

۱۱. بی نیازی از مادّیات: افراد دارای اعتماد به نفس با دارا بودن این ویژگی خود را صاحب همه چیز می دانند و نیازی به دلبستگی به مادیات در خود احساس نمی کنند.

۱۲. کنترل افکار: اعتماد به نفس، افکار انسان را در کنترل شخصی خود قرار می دهد تا وی قادر باشد در موقعیت های روزمره بهترین واکنش را نشان دهد.

 بکوشید همواره از عبارات مثبت اندیشانه استفاده کنید و شاهد معجزه های شگفت آور این عبارات باشید.


اعتماد به نفس ؛ راه های افزایش و فواید آن (PDF) اعتماد به نفس ؛ راه های افزایش و فواید آن (PDF)
دانلود اعتماد به نفس ؛ راه های افزایش و فواید آن (PDF) - 906 KB اعتماد به نفس ؛ راه های افزایش و فواید آن (PDF)

تعداد مشاهده 3333