تصمیم...همت....ایستادگی و موفقیت


تصمیم...همت....ایستادگی و موفقیت

یک هفته از آغار سال تحصیلی گذشت. البته داوطلبان جدّی آزمون سراسری کار و تلاش علمی را در ابتدای تابستان شروع کردند و بسته به توان و نیرویی که داشتند همه یا بخشی از آنچه را که فکر می‏کردند باید انجام دهند، انجام دادند. 

      با شروع مهر، هم داوطلبان قبلاً آغاز کرده و هم داوطلبانی که در هر شرایطی مهر را نقطۀ آغاز می‏دانند و قبل از آن انجام هیج فعالیت علمی را مجاز نمی‏شمرند، در نقطۀ شروع قرار گرفتند و با نواخته شدن رنگ مدرسه گویی شلیک آغاز مسابقه انجام شده است، حرکت و تکاپوی خویش را از نو شروع کردند. 

      گروهی از داوطلبان کسانی بودند که در تابستان از تمام ظرفیت‏های شخصی و زمانی استفاده کردند و تلاش علمی خویش را پیش بردند. گروهی دیگر تنها بخشی از ظرفیت‏ها را مورد استفاده قرار دادند. گاهی به‌دلیل توانایی جسمی و گاهی به‌دلیل محدودیت‏های زمانی، نتوانستند آنچه را که تصمیم داشتند انجام دهند. گروه سوم هم کسانی هستند که تا مهر نیاید خون درس‏شان به جوش نمی‏آید. 

      تو جزء کدام گروه بوده‏‏ای اهمّیّت ندارد. با قدری تأمّل جایگاه خودت را پیدا می‏کنی. 

      آنچه مهم است اینکه تمام ما اکنون در لحظۀ آغاز یک ماراتن علمی قرار داریم. تلاش‏های قبلی، اندوخته‏هایی هستند که در طول مسیر از آن‏ها استفاده خواهیم کرد؛ اما این به‏ معنی آن نیست که اگر کسی تازه در آغاز راه است نتواند آماده‏سازی خوبی انجام دهد. 

      بگذارید قدری با هم روراست باشیم. سرفصل‏های درسی پایه در سال‏های خودشان تدریس شده‏اند و شما آن‏ها را امتحان داده‏اید. سرفصل‏های درسی پایۀ چهارم را هم اگر فارغ‏التّحصیل هستید، قبلاً خوانده‏اید و اگر در حال تحصیل هستید، اکنون می‏خوانید. پس واقعیّت این است که هیچکدام نسبت به مباحث و موضوعات درسی صفر نیستید. قبول داریم که در حدّ اعلا هم ممکن است نباشید ولی شما هم بپذیرید که دانسته‏های هرچند اندکی از آموخته‏های قبلی در ذهن‏تان وجود دارد. 

      درست مانند ورزشکاری که ممکن است مدّت کوتاهی از میدان تمرین و مسابقه دور بوده باشد. اگر او بخواهد مجدداً تمرین را آغاز کند و به میدان مسابقه بازگردد، لازم نیست تمام تمرین‏ها و اصول آماده‏سازی را از ریشه و پایه اجرا کند. بلکه کافی است، اندکی زحمت بکشد، به خود فشار بیاورد، برنامۀ تمرینی منظّمی را تدارک ببیند و یا جدّیّت آماده‏سازی را آغاز کند. سپس باید با تلاش مستمر، تا رسیدن به موقعیّت مسابقه و شرکت در مرحلۀ پایانی آمادگی خود را حفظ نماید. 

      ما نیز اکنون همان وضعیّت را داریم. کافی است مانند لحظۀ پرواز، کمربندها را محکم کنیم. تصمیم جدّی بگیریم، تمام همّت خویش را به کار ببریم و در مسیری که انتخاب کرده‏ایم ایستادگی کنیم. حتماً نتیجۀ چنین رویکردی موفقیّت خواهد بود. 

      تجربۀ آزمون‏های سراسری سال‏های گذشته نشان داده است دواطلبانی که بسیار زودتر از دیگران تصمیم گرفتند اهداف درخشانی را نیز برگزیدند. تصمیم جدّی به موفّقیّت هم داشتند و درست به همین دلیل زودتر از دیگران قدم در راه نهادند ولی به‌دلیل نداشتن ایستادگی و مقاومت در برابر دشواری‏های این مسیر طولانی، نتایج دلخواه کسب نکردند. 

      و خلاف آن‏ها بسیار کسانی که در همین روزها و هفته‏ها تلاش خویش را آغاز کردند ولی به‌دلیل اتّخاذ یک تصمیم جدّی، صرف کردن تمام نیرو و توان و از همه مهم‏تر ایستادگی کامل در برابر مشکلات و دشواری‏های این فعالیّت توانستند موفّقیّت دلخواه را نصیب خویش نمایند. 

      تو از کدام دسته‏‏ای؟ 

      تصمیم گرفته‏‏‏ای؟ 

      حاضری تمام توان و نیرویت را به کار بگیری؟ فقط برای اینکه توانایی‏هایت به اثبات برسد. آماده‏‏ای؟ 

      پس کمربندت را محکم کن و در مقابل تمام مشکلات و دشواری‏ها بایست. اطمینان داشته باش موفّقیّت انتظارت را می‏کشد. 

مصمّم و بلندهمّت و مقاوم و موفّق باشی

 

تصمیم...همت....ایستادگی و موفقیت (PDF)
دانلود تصمیم...همت....ایستادگی و موفقیت (PDF) - 4.02 MB تصمیم...همت....ایستادگی و موفقیت (PDF)

تعداد مشاهده 1155