گزینه جوان / 20 مرداد : ادامه عدم وابستگی موفقیت به نتیجه آزمون سراسری و نحوه استفاده از کارنامه آزمون سراسری


درحال بارگذاری...
دانلود گزینه جوان / 20 مرداد : ادامه عدم وابستگی موفقیت به نتیجه آزمون سراسری و نحوه استفاده از کارنامه آزمون سراسری (فیلم) - 50.7 MB

تعداد مشاهده 2135