چهارشنبه / 7 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (طراحی آموزشی در کلاس)


درحال بارگذاری...
دانلود چهارشنبه / 7 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (طراحی آموزشی در کلاس) (فیلم) - 45.1 MB
مشاور    5 سال قبل  

تعداد مشاهده 456