سه شنبه / 6 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (طراحی آموزشی در کلاس)


درحال بارگذاری...
دانلود سه شنبه / 6 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (طراحی آموزشی در کلاس) (فیلم) - 45.6 MB
مشاور    8 سال قبل  

تعداد مشاهده 491