بررسی فشار و دمای درون زمین


درحال بارگذاری...
دانلود بررسی فشار و دمای درون زمین (فیلم) - 3.04 MB
بررسی فشار و دمای درون زمین (PDF) بررسی فشار و دمای درون زمین (PDF)
دانلود بررسی فشار و دمای درون زمین (PDF) - 595 KB بررسی فشار و دمای درون زمین (PDF)
4 سال قبل  

تعداد مشاهده 557