هنرهای اسلامی


هنرهای اسلامی

ديباچه: هنرهاي اسلامی از ميراثهاي عمده فرهنگي کشور و محل اصالت‌ها و ارزشها و از زمينههاي مطمئن و مناسب براي حرکت آينده هنري است. بدون شک راههاي توجه و تقويت اين هنرها، ايجاد دورههاي آموزش عالي درسطوح گوناگون است تا ضمن مطالعه و پژوهش مستمرو نتيجه بخش، راهيابي به سوي آيندهاي پر بار تر ميسر گردد.فارغالتحصيلان اين رشته با آموزشهاي نظري و کارگاهي خود و آشنايي و کار عملي در زمينه هنرهاي اسلامی قادر خواهند بود، در انجام پژوهشهاي هنرهاي اسلامی و نيز حفظ و احياي اين هنرها، به صورت کمک براي کارشناس نقش داشته باشند و اداره واحدها و کارگاههاي توليدي را در چهارچوب ادارات و سازمانهاي فرهنگي دولتي يا بخش خصوصي بر عهده بگيرند گفتني است که اين دوره مشترکات قابل توجهي با کارشناسي صنايع دستي دارد.
درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل :
دروس پايه :
کارگاه طراحي پايه، هنر وتمدن اسلامي، آشنايي با هنر فرهنگ‌هاي همجوار، آشنايي با مردم شناسي و روشهاي ايران، آشنايي با هنرهاي اسلامی آن، آشنايي با باستان‌شناسي و روشهاي آن.
دروس اصلي :
ترسيم فني، خطوط و خواندن کتيبههاي اسلامي، هندسه نقوش درهنرهاي اسلامی ايران ، طرح اشياء در تمدن اسلامي ، حفظ و احياء هنرهاي اسلامی، موسيقي از نظر اسلام، آشنايي با موسيقي بومي مناطق ايران، نمايش در ايران .
دروس تخصصي:
کارگاه هنرهاي اسلامی، کارآموزي پژوهش در هنرهاي اسلامی

 

11 سال قبل  

تعداد مشاهده 5395


  نظرات


برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید

     درحال بارگذاری