هنرهای تجسمی


هنرهای تجسمی

هنر عبارت است از طبیعت که از خلال مزاج و روحیه شخص دیده می شود. هنر اندیشه ای است که می خواهد بر ماده سرکش چیره گردد.
آنچه در طبیعت مشاهده می کنیم تمایل خاص به تولید صورت های کروی ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجایش در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی و سپس ترکیب نمودن آنها با هم به صورت نامحدود آثار تصویری و تجسمی بوجود خواهد آورد
.

نحوه آموختن هنرهای تجسمی مانند زبان یادگرفتن است.

هنرهای تجسمی را یکی ازبهترین و مؤثرترین وسیله های ارتباطی می شناسند زبان بین المللی در آموزش و پرورش عالی ترین تجسمات زبان بصری شمرده می شود که می تواند افق های دور را ترسیم کرددنیای ما از دو عنصر مهم بصری فرم و رنگ و نقطه، خط ، مسطح، حجم، بافت به عنوان عناصر بصری و ریتم و حرکت و فضا و تضاد و پرسپکتیو به عنوان کیفیات بصری تشکیل شده است که در رشته هنرهای تجسمی هنرمند با استفاده از این دو عنصر و با الهام از طبیعت هنری را می آفریند که عامه پسند و همه فهم باشد و زبان قابل درک برای همه انسان هابا هر فرهنگ و رسومی باشد و این همه به لطف آن است که در عرصه هنرهای تجسمی هیچ قاعده و قانونی به صورت غیرقابل تغییر نمی باشد.

درس های رشته

ردیف
 نام درس
1
آشنایی با آبرنگ
2
آشنایی با آرامتفکران در باب
3
آشنایی با تذهیب و نگارگری
4
آشنایی با طراحی صنعتی دنیای امروز
5
آشنایی با طرح و ساخت سکه
6
آشنایی با علوم جدید
7
آشنایی با فنون قالب‌گیری 1
8
آشنایی با فنون قالب‌گیری 2
9
آشنایی با فیلمبرداری
10
آشنایی با موزه ها
11
آشنایی با هنر در تاریخ 1
12
آشنایی با هنر در تاریخ 2
13
آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1
14
آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2
15
آشنایی با کاریکاتور
16
آشنایی با کامپیوتر
17
آشنایی با رشته های هنرهای معاصر
18
اخلاق اسلامی
19
ارزیابی تولیدات صنعتی
20
اقتصاد مدیریت تولیدات
21
انسان، طبیعت، طراحی
22
پروژه تصویرسازی آموزشی علمی 2
23
پروژه طراحی صنعتی 1
24
پروژه طراحی صنعتی 2
25
پروژه طراحی صنعتی 3
26
پروژه طراحی صنعتی 4
27
پروژه طراحی صنعتی 5
28
پروژه طراحی صنعتی 6
29
پروژه طراحی صنعتی 7
30
پروژه طراحی صنعتی 8
31
پروژه طراحی صنعتی 9
32
پروژه نهایی
33
پروژه نهایی پایان نامه
34
پروژه نهایی و رساله
35
تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات
36
تاریخ عمومی حجم سازی 1
37
تاریخ عمومی حجم‌سازی 2
38
تاریخ عمومی نقاشی 1
39
تاریخ عمومی نقاشی 2
40
تاریخ عمومی نقاشی 3
41
تاریخچه تصویر سازی
42
تاریخچه عکاسی
43
تاریخچه کتابت
44
تبلیغات شهری
45
تجزیه و تحلیل نقد آثار ارتباط
46
تجزیه و تحلیل نقد آثار مجسمه‌سازی
47
تجزیه و تحلیل و نقد آثار طراحی
48
تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای
49
تجزیه و تحلیل و نقد عکس 1
50
تجزیه و تحلیل و نقد عکس 2
51
تصویر متحرک 1
52
تصویرسازی آموزشی علمی 1
53
تصویرسازی تبلیغات جراید نشر
54
تصویرسازی فرهنگی 1
55
تصویرسازی قدیم و جدید
56
تصویرسازی کتابهای کودکان و نوجوانان
57
جامعه شناسی صنعتی
58
جامعه شناسی هنر
59
چاپهای ماشینی
60
حجم سازی
61
حکمت هنر اسلامی
62
خوشنویسی و طراحی حروف 1
63
خوشنویسی و طراحی حروف 2
64
خوشنویسی و طراحی حروف 3
65
خوشنویسی و طراحی حروف 4
66
دوباره سازی کار اساتید
67
رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1
68
رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2
69
رنگ و نقاشی
70
روش تحقیق
71
روش تحقیق در طراحی صنعتی
72
روش تحقیق در عکاسی
73
روش تدوین رساله
74
ریاضی کاربردی 1
75
ریاضی کاربردی 2
76
زبان تخصصی 1
77
زبان تخصصی 2
78
زبان تخصصی پیشنیاز
79
زیباشناسی
80
شیمی عمومی و شیمی عکاسی 1
81
شیوه‌های ارائه
82
صفحه آرایی
83
طراحی به کمک کامپیوتر
84
طراحی به کمک کامپیوتر 1
85
طراحی به کمک کامپیوتر 2
86
طراحی تخصصی
87
طراحی تخصصی در تصویرسازی
88
طراحی صنعتی و انسان
89
طراحی فرآورده‌های صنعتی 1
90
طراحی فنی
91
طراحی فنی 1
92
طراحی فنی 2
93
طراحی فنی 3
94
طراحی نمایشگاه
95
طراحی و ساخت سنتی اشیا
96
طرح اشیاء در تمدن اسلامی
97
طرح جامع مجسمه‌سازی 1
98
طرح جامع مجسمه‌سازی 2
99
طرح رساله نهایی
100
طرح عملی جامع
101
فرم و فضا 1
102
فرم و فضا 2
103
فلسفه شرق

 

10 سال قبل  

تعداد مشاهده 8824


  نظرات


برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید

     درحال بارگذاری