فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم راست و بلند حامل جریان


درحال بارگذاری...
دانلود 4.71 MB
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم راست و بلند حامل جریان (PDF)
دانلود 94.1 KB فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم راست و بلند حامل جریان (PDF)
علی نعیمی - دبیر فیزیک    4 سال قبل  

تعداد مشاهده 722