یکی از ابزارهای مهم در فرآیند یاددهی- یادگیری، استفاده از نمونه پرسش های خوب و استاندارد است. پرسش های استاندارد موجود در سایت، در قالب های چهار گزینه ای و غیر چهارگزینه ای (ویژه دوره اول متوسطه) اعم از چند گزینه ای، جای خالی، جور کردنی، پاسخ تشریحی و ... در سه سطح ساده، متوسط و دشوار با هدف عمق بخشی به اهداف قصد شده آن درس، طراحی گردیده اند.
 
این گروه از پرسش ها، به صورت موضوعی و مطابق با محدوده آزمون ها و ارزشیابی های پیش رو بوده و جهت استفادۀ دانش آموزان و معلمان می باشند. ضمن اینکه، تمامی این پرسش ها، به همراه پاسخ تشریحی است که در انتهای هر بخش در سایت، قابل دسترسی هستند.
 

 

 


     درحال بارگزاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد