دوستان عزیز سلام
برنامه‌ای عمل کردن از مهم‌ترین بخش‌های فعّالیّت مطالعاتی داوطلبان آزمون سراسری است و مکتوب بودن این برنامه از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است.

اگرچه برنامه‌ی آزمون‌های آزمایشی به‌عنوان «برنامه‌ی بلند مدّت راهبردی» برای تمام داوطلبان یکسان است امّا برای تنظیم برنامه‌های «میان مدّت» و «کوتاه مدّت» متناسب با وضعیّت داوطلبان باید به گونه‌ای متفاوت عمل نمود. اصولاً داوطلبان به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند.

🔵 گروه نخست داوطلبانی که برای آماده‌سازی خود از کلاس (مدرسه یا آموزشگاه) استفاده می‌کنند. برای این گروه اولویّت اوّل پوشش دادن درس‌ها و مباحثی است که در کلاس می‌آموزند. برای این‌ گروه صرفاً می‌توان برنامه‌ی میان مدّت تنظیم نمود و تنظیم و تهیّه‌ی برنامه‌ی کوتاه مدّت روزانه کاری است که باید شخصاً انجام دهند. به همین جهت برای این گروه از داوطلبان اقدام به ارائه‌ی برنامه‌ی هفتگی می‌نماییم.

🔵 گروه دوم داوطلبانی هستند که شخصاً فعّالیّت مطالعاتی را دنبال می‌کنند و عملاً وقت آزاد بیش‌تری برای انجام فعّالیّت مطالعاتی دارند. برای این گروه  برنامه‌ی مطالعاتی را در قالب برنامه‌ی کوتاه مدّت روزانه ارائه می‌نماییم.
لازم است هریک از داوطلبان متناسب با شرایطی که دارند از برنامه‌ی ویژه‌ی خود استفاده نمایند.

 

 


     درحال بارگزاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد