به منظور فهم بهتر نکات ارائه شده در قسمت نکته روز، برای هر نکته ارائه شده در هر درس، تستهایی براساس موضوع و عنوان آن، تحت عنوان تست روزانه ارائه می گردد. حل این تستها می تواند در یادگیری هرچه بهتر نکات کلیدی و مهم هر درس کمک قابل توجهی نماید این تست ها نیز در قالب متن و تصویر ارائه شده و هر فرد متناسب با سرعت و کیفیت اینترنت خود می تواند به آن دسترسی داشته باشد.

 

 


     درحال بارگزاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد