مهمترین عامل پیشرفت در هر درسی داشتن منبع مطالعاتی مناسب است. این جزوه ها شامل درسنامه های کامل و قدم به قدم به همراه حل مثال های برگزیده است تا چرخه یادگیری شما به بهترین نحو ممکن شروع شود.
داوطلبان گام اول برای دسترسی به جزوه های سال های دوم و سوم در قسمت محتوای مطالب، دروس سال های پایه را انتخاب نمایند.

 

      درحال بارگذاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد