یکی از ابزارهای مهم در فرایند یاددهی- یادگیری، استفاده از نمونه سوالات خوب و استاندارد است. سوالات خوب موجود در سایت، در قالب چهار گزینه ای و در سه سطح ساده، متوسط و دشوار با هدف عمق بخشی به اهداف قصد شده دروس ، طراحی گردیده اند. این گروه از پرسش ها،برای هر موضوع درسی محتوای حداکثری محسوب گردیده و با رویکرد ارزشیابی در خدمت یادگیری می باشند.
ضمن اینکه، تمامی این پرسش ها، به همراه پاسخ تشریحی است که در انتهای هر بخش در سایت، قابل دسترسی هستند.

 

 

 


     درحال بارگذاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد