در این بخش به نمونه ای از فیلم های آموزشی ویژه امتحان های پایان سال یازدهم دسترسی خواهید داشت. شما می توانید فیلم های کامل تر درباره این موضوع را در تلویزیون اختصاصی گزینه دو که با همکاری تلویزیون تعاملی تیوا فعالیت می کند در آدرس زیر مشاهده نمایید. 


      درحال بارگذاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد