از آنجا که آزمون های آزمایشی گزینه دو (ویژه داوطلبان) و ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی (ویژه دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه) از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و پرسش های آن استاندارد است، اهداف آموزشی دانش آموزان را در سال چهارم (تطابق بسیار زیاد پرسش ها با آزمون های سراسری) و در دوره های اول و دوم متوسطه (دسترسی به  پرسش ها و مفاهیم و محتواهای استاندارد) تامین می کند.
به همین جهت بسیاری از داوطلبان و دانش آموزان مایلند به نمونه پرسش های گزینه دو در سال های قبل دسترسی داشته باشند. بخشی از این آرشیو به تدریج و از ابتدای سال تحصیلی 97-96 در اختیار داوطلبان و دانش آموزان شرکت کننده در آزمون های گزینه دو قرار می گیرد.

 

 

 


     درحال بارگذاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد