مشخصات آزمون های ویژۀ دانش‌آموزان پایه‌ های دهم و یازدهم


مشخصات آزمون های ویژۀ دانش‌آموزان پایه‌ های دهم و یازدهم

تعداد مراحل آزمون ها و شرایـط ثبت‌نام کنندگان

آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینه‌دو در سال تحصیلی 97-96 در 10 مرحله به‌صورت حضوری‌ برای دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم متوسطه برگزار می‌گردد. این آزمون‌ها در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

 

تاریخ برگزاری و آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینـه‌ دو

تاریخ و ساعت برگزاری آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینه‌دو ویژۀ دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم متوسطه به ‌شرح جدول ذیل است. همچنین آخرین مهلت ثبت‌نام نیز در این جدول مشخص شده است.

ردیف

شماره آزمون

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

آخرین مهلت ثبت نام

1

اررزشیابی شماره 1

جمعه 21 مهر 96

9:00 صبح

پنجشنبه 13 مهر 96

2

اررزشیابی شماره 2

جمعه 12 آبان 96

9:00 صبح

پنجشنبه 27 مهر 96

3

اررزشیابی شماره 3

جمعه 3 آذر 96

9:00 صبح

پنجشنبه 18 آبان 96

4

اررزشیابی شماره 4

جمعه 24 آذر 96

9:00 صبح

پنجشنبه 9 آذر 96

5

اررزشیابی شماره 5

جمعه 29 دی 96

9:00 صبح

پنجشنبه 14 دی 96

6

اررزشیابی شماره 6

جمعه 27 بهمن 96

9:00 صبح

پنجشنبه 12 بهمن 96

7

اررزشیابی شماره 7

جمعه 18 اسفند 96

9:00 صبح

پنجشنبه 3 اسفند 96

8

اررزشیابی شماره 8

جمعه 17 فروردین 97

8:00 صبح

پنجشنبه 10 اسفند 96

9

اررزشیابی شماره 9

جمعه 31 فروردین 97

8:00 صبح

پنجشنبه 16 فروردین 97

10

اررزشیابی شماره 10

جمعه 14اردیبهشت 97

8:00 صبح

پنجشنبه 30 فروردین 97

جهت مشاهده محدوده بندی جزئی آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژۀ دانش‌آموزان پایه‌ یازدهم کلیک نمایید.

محدوده‌بندی کلی آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژۀ دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم متوسطه

شماره آزمون

زمان

هدف

مرحله‌ های 1 تا 4

مهر و آبان و آذر 96

مطالعه و مرور مباحث نیم سال اول مطابق با
پیشرفت برنامه با پوشش آزمون قبل

مرحله‌ی 5

دی  96

جمع‌بندی نیمسال اول

مرحله‌ های  6 تا 9

بهمن و اسفند 96
فروردین 97

مطالعه و مرور مباحث نیم سال دوم مطابق با
پیشرفت برنامه با پوشش آزمون قبل

مرحله‌ی 10

اردیبهشت 97

آزمون جامع از تمامی سرفصل های درس ها


جهت مشاهده محدوده بندی جزئی آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژۀ دانش‌آموزان پایه‌ دهم کلیک نمایید.

 

نکتـه:


وجود دو نکته در محدوده‌بندی و نیز اجرای آزمون‌های«ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» گزینه‌دو سبب ایجاد مزیت فوق العاده در این آزمو‌ن‌ها شده است.

اوّلاً: پیش‌بینی  پوششی بودن درس‌ها و موضوعات در بودجه‌بندی آزمون‌ها این فرصت را برای مدارس و دانش‌آموزان فراهم خواهد کرد تا نسبت به قسمت‌هایی از سرفصل‌ها و موضوعات درسی که معمولاً در فاصلۀ زمانی کمتری نسبت به روزهای آزمون تدریس می‌شوند، موقعیت تکرار و تمرین بیش‌تر پیش‌بینی نمایند. این موقعیت سبب تسلّط متعادل نسبت به تمام عناوین و موضوعات درسی خواهد شد.

ثانیاً: اعمال قواعد استانداردسازی ریاضی (روانسنجی) و یادگیری (حیطه‌های شناختی) در آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینه‌دو سبب شده است تا ضمن ارائۀ رویکردی تازه در آزمون‌های کشوری، حوزه‌هایی تازه  و اطلاعاتی بدیع  در زمینۀ آموزش موضوعات درسی پیش‌روی دبیران و مشاوران قرار داده شود. آگاهی از این حوزه‌ها و آشنایی با این اطّلاعات سبب خواهد شد تا تفکیک بهتری نسبت به موضوعات مورد آموزش انجام شود و روش‌های مؤثّرتری نسبت به آموزش سرفصل‌های درسی انتخاب شود.
در انتخاب این رویکردها اگرچه نوع رفتارهای آزمونی که معمولاً مورد انتظار جامعۀ آموزشی است از نظر دور نمانده است، به تغییرات و ترجیحاتی که در «سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» و «برنامۀ درسی ملی» مورد نظر برنامه‌ریزان آموزشی بوده است،  نیز توجه شده است.

۲۸ خرداد ۱۳۹۶  

تعداد مشاهده 34968

مطالب مرتبط