خدمات جانبی آزمون های سال تحصیلی 97-96 - ویژه داوطلبان آزمون سراسری 97


خدمات جانبی آزمون های سال تحصیلی 97-96 - ویژه داوطلبان آزمون سراسری 97

در سال تحصیلی 97-96، دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آزمون‌های گزینه‌دو، خدمات جانبی ویژه‌ای را تحت 4 عنوان کلی زیر دریافت می‌کنند:

   8 مرحله آزمون آزمایشی غیر حضوری

مؤسسۀ گزینه‌دو در سال تحصیلی 97-96 برای پوشش بهتر مباحث مربوط به آزمون سراسری و نیز آمادگی بهتر داوطلبان، 8 مرحله آزمون غیر حضوری پیش‌بینی نموده است. این آزمون ها به‌صورت اینترنتی برگزار می‌شوند. شیوۀ برگزاری این آزمون‌ها به این‌صورت است که سؤالات آزمون در روز برگزاری در ساعت مشخص در وب‌سایت گزینه‌دو در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد. داوطلبان پس از برگزاری آزمون خود، اطلاعات پاسخ‌برگ خود را در پنل اختصاصی خود وارد کرده و نتیجۀ آزمون را دریافت می‌نمایند. کارنامه و خدمات این آزمون‌ها همانند آزمون‌های حضوری است، در نتیجه تمامی خدمات مشاوره‌ای و تحلیلی در این آزمون‌ها به داوطلبان ارائه می‌شود. این آزمون‌ها در سه دورۀ بهمن 96، عید نوروز 97 و مرور جمع‌بندی بهار 97 برگزار می‌شوند.

 

  تاریخ و محدوده‌بندی کلی

ردیف

آزمون

تاریخ برگزاری

محدوده بندی کلی

1

آزمون غیر حضوری 1

12 بهمن 96

بخشی از نیم سال دوم پایه چهارم و بخشی از پایه سوم دبیرستان

2

آزمون غیر حضوری 2 (نوروز)

5 فروردین 97

50% اول پایۀ سوم

3

آزمون غیر حضوری 3 (نوروز)

12 فروردین 97

50% دوم پایۀ سوم

4

آزمون غیر حضوری 4 (جمع بندی)

15 خرداد 97

جامع مطابق با آزمون سراسری

5

آزمون غیر حضوری 5 (جمع بندی)

19 خرداد 97

جامع مطابق با آزمون سراسری

6

آزمون غیر حضوری 6 (جمع بندی)

22 خرداد 97

جامع مطابق با آزمون سراسری

7

آزمون غیر حضوری 7 (جمع بندی)

29 خرداد 97

جامع مطابق با آزمون سراسری

8

آزمون غیر حضوری 8 (جمع بندی)

5 تیر 97

جامع مطابق با آزمون سراسری

 

   خدمات هوشمند مشاوره ای

  مشاورۀ تحصیلی انفرادی هوشمند ( اینترنتی )
گزینه‌دو بر اساس نتایج آزمونی داوطلبان، به آن‌ها مشاورۀ تحصیلی انفرادی هوشمند ارائه می‌دهد. این خدمات مشاوره‌‌ای به داوطلب کمک می‌کند نتایج آزمون خود را بهتر تحلیل کند و برای برطرف نمودن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوتش برنامه‌ریزی مناسبی کند. این مشاوره برای هر داوطلب با توجه به نتایج آزمون اخیر و نتایج آزمون‌های گذشته‌اش متفاوت خواهد بود و هر فرد نسخه شخصی‌سازی شده خود را دریافت ‌می‌کند. عناوین اصلی این خدمات که پس از هر آزمون در اختیار داوطلبان قرار می گیرد، به شرح زیر است:
  تخمین نمره و رتبه
تحلیل آزمون
مشاوره آموزشی
  رشته‌های قبولی
ارزیابی روند تحصیلی
زیردرس‌ها
  تحلیل یادگیری
مشاوره هوشمند ارتقای رتبه

  مشاورۀ تحصیلی مدرسه ای هوشمند ( اینترنتی)
مؤسسه گزینه‌دو پس از هر آزمون، به مدارس شرکت‌کننده در آزمون‌های خود مشاورۀ هوشمند مدرسه‌ای اینترنتی در مورد وضعیت دانش‌آموزانش ارائه می‌نماید. این مشاوره در 9 زمینه و با هدف مدیر، مشاور و دبیر خواهد بود. مدارس می‌توانند نسخه PDF گزارش‌های مشاوره‌ای ویژه خود را پس از هر آزمون در پنل مدرسه خود دریافت نمایند.
وضعیت مرکز در یک نگاه
وضعیت دانش‌آموزان
وضعیت پرسش‌های آزمون
ریزنمرات دانش‌آموزان مدرسه
مقایسۀ مراکز
روند تحصیلی مرکز
غایبین آزمون
تحلیل یادگیری مدارس (جدید) 
فایل اکسل اطلاعات آزمون
 

   خدمات هوشمند آموزشی

نرم افزار بانک سوال های استاندارد ویژه داوطلبان ( تحت وب )
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینه‌دو در سال تحصیلی 97-96 برای داوطلبان ثبت‌نام شده در آزمون‌های آزمایشی خدمت جدیدی را با عنوان بانک سؤال های  استاندارد گزینه‌دو ارائه می‌دهد. این نرم‌افزار این امکان را برای داوطلب فراهم می‌کند تا با توجه به برنامۀ درسی خود از سؤالات استاندارد مرتبط با هر مبحث درسی برای تقویت فرآیند یادگیری استفاده نماید. این سیستم به مخاطب امکان می‌دهد که با انتخاب مبحث درسی، تعداد سؤالات، میزان سختی سوال، حیطۀ یادگیری و ... یک مجموعه سؤال با هدف ارزشیابی استاندارد دریافت نماید.


نرم افزار بانک سوال های استاندارد ویژۀ مدارس ( تحت وب )
مدارس شرکت کننده در آزمون های گزینه دو ، خدمت آموزشی نوینی دریافت می کنند. این خدمت که تحت عنوان نرم افزار بانک سوال های استاندارد ویژه مدارس بر روی وب سایت گزینه دو به مدارس ارائه می شود ، مجموعه ای از تست های طراحی شده توسط کارشناسان گزینه دو است که به مدارس برای طراحی انواع آزمون ، امکان انتخاب و گزینش ارائه می دهد. مدارس می توانند با انتخاب مبحث درسی ، تعداد سوال ، درجۀ سختی و ... مجموعه ای از سوالات استاندارد را برای تمرین کلاسی ، آزمون های کلاسی،  میانسال و غیره دریافت نمایند.

راهنمای استفاده از خدمات

در سال تحصیلی 97-96 به‌منظور آگاهی مخاطبان آزمون‌های گزینه‌دو از ویژگی‌های آزمون و خدمات جانبی، DVD توجیهی ویژه داوطلبان و مدارس ارائه خواهد شد. در این DVDها به توضیح کلیۀ خدمات ارائه شده به داوطلبان و مدارس شرکت‌کننده در آزمون‌های گزینه‌دو در طول سال تحصیلی پرداخته می‌شود. هدف تولید این DVD آن است که داوطلب و مدرسه ثبت‌نام شده در آزمون‌های آزمایشی گزینه‌دو با ویژگی‌ها و خدمات ارائه شده به او آشنا شود و بتواند به‌نحو  احسن از آن‌ها استفاده کند.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶  

تعداد مشاهده 30383

مطالب مرتبط