تاریخ و محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی 97-96 - ویژه داوطلبان آزمون سراسری 97


تاریخ و محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی 97-96 - ویژه داوطلبان آزمون سراسری 97

آزمون

تاریخ برگزاری

محدوده بندی کلی

آزمون 1

21 مهر 96

بخشی از نیم سال اول پایه چهارم و بخشی از پایه دوم دبیرستان

آزمون 2

12 آبان 96

آزمون 3

3 آذر 96

آزمون 4

24 آذر 96

آزمون 5

29 دی 96

جمع بندی نیم سال اول پایه چهارم دبیرستان

آزمون 6

27 بهمن 96

بخشی از نیم سال دوم پایه چهارم و بخشی از پایه سوم دبیرستان

آزمون 7

18 اسفند 96

آزمون 8

17 فروردین 97

بخشی از نیم سال دوم پایه چهارم و جمع بندی سوم دبیرستان

آزمون 9

31 فروردین 97

بخشی از نیم سال دوم پایه چهارم و جمع بندی پایه دوم دبیرستان

آزمون 10

14 اردیبهشت 97

جمع بندی نیم سال دوم پایه چهارم دبیرستان

آزمون 11

28 اردیبهشت 97

جمع بندی کل پایه چهارم دبیرستان

آزمون 12

11 خرداد 97

جامع ( مطابق با آزمون سراسری )

آزمون 13

25 خرداد 97

آزمون 14

1 تیر 97


برای مشاهده  محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی 97-96 کلیک نمایید

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶  

تعداد مشاهده 147803

مطالب مرتبط