تاریخ برگزاری، مهلت ثبت نام و محدوده بندی آزمون های گام اول 96


تاریخ برگزاری، مهلت ثبت نام و محدوده بندی آزمون های گام اول 96
 

 

شماره آزمون

تاریخ برگزاری

آخرین مهلت ثبت نام

آزمون 1

9 تیر96

01/04/96

آزمون 2

23 تیر96

08/04/96

آزمون 3

6 مرداد 96

22/04/96

آزمون 4

20 مرداد 96

05/05/96

آزمون 5

3 شهریور 96

19/05/96

آزمون 6

24 شهریور 96

09/06/96

 

برای مشاهده  محدوده بندی آزمون های حضوری و غیرحضوری گام اول 96  کلیک نمایید

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶  

تعداد مشاهده 24467

مطالب مرتبط