تاریخ برگزاری، مهلت ثبت نام و محدوده بندی آزمون های گام اول 96


تاریخ برگزاری، مهلت ثبت نام و محدوده بندی آزمون های گام اول 96
 

 

شماره آزمون

تاریخ برگزاری

آخرین مهلت ثبت نام

آزمون 1

09/04/96

01/04/96

آزمون 2

23/04/96

08/04/96

آزمون 3

06/05/96

22/04/96

آزمون 4

20/05/96

05/05/96

آزمون 5

03/06/96

19/05/96

آزمون 6

24/06/96

09/06/96

 

 

برای مشاهده  محدوده بندی آزمون های حضوری و غیرحضوری گام اول 96 بر روی قسمت های مربوطه در جدول زیر کلیک نمایید.

آزمون های حضوری
گروه ریاضی گروه تجربی گروه انسانی
آزمون های غیرحضوری (اینترنتی)
گروه ریاضی گروه تجربی گروه انسانی

 

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶  

تعداد مشاهده 6184

مطالب مرتبط