اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97)


اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97)
 

  مقدمـه و اهداف اصلی تابستان 97 (گام اول 97)

 

دانش آموزی که برای آیندۀ تحصیلی، شغلی و زندگی خود تصویری را مجسم می کند و تمایل دارد که به موقعیت و جایگاهی که ترسیم کرده است دست یابد، ضرورت دارد از فرصت هایی که می تواند برای آماده سازی خود و قرار گرفتن در کوران رقابت استفاده کند، بهره مند شود. ضرورت دارد که مانند هر تلاشگری برای روزها و ساعت های دوران آماده سازی خود برنامه ای مناسب، دقیق و منظم داشته باشد.

یکی از این فرصت ها که در حقیقت نقطۀ آغاز تلاش برای آماده سازی علمی و انجام فعالیت های مطالعاتی داوطلبان آزمون سراسری محسوب میشود، تابستانی است که پس از پایان سال یازدهم و قبل از آغاز سال دوازدهم قرار دارد. یعنی همین تابستانی که پیش روی شماست.

شما ! دانش آموزی که به جهت آماده سازی خود برای حضور جدّی در آزمون سراسری باید تو را «داوطلب» نامید؛ به زودی سال یازدهم را به پایان می رسانی و از آن پس لازم است در گام اول کمربندت را محکم و عزمت را جزم کنی تا در رقابتی فشرده، نزدیک و طولانی حضوری فعال داشته باشی. لازم نیست به این فکر کنی که از کجا، چطور، چه اندازه و ... آغاز کنی. کافی است بدانی ما با کوله باری از تجربۀ سال ها فعالیت آموزشی، بسته ای را برایت طراحی کرده ایم که تمامی نیازهای آموزشی و فعالیت های مطالعاتی این بخش از دوران آماده سازی برای آزمون سراسری را در خود جای داده است.

 هدفمان این است که زودتر از برخی رقبا وارد عرصۀ تلاش و آمادگی شوی. (استفاده از فرصت تابستان)

 هدفمان این است که زودتر و مطمئنتر از برخی رقبا فعالیت های مطالعاتی تأثیرگذار را آغاز کنی. (محتوای سال یازدهم و سال دهم دوره دوم متوسطه)

 هدفمان این است که زودتر، مطمئنتر و درستتر از برخی رقبا عادت های درست مطالعاتی را بیاموزی و به کار ببندی. (فراگیری مهارت های درست مطالعاتی و آزمونی)

 هدفمان این است که زودتر، مطمئنتر، درستتر و بیشتر از برخی رقبا نقاط ضعف علمی و مهارتی خود را بشناسی و در صدد رفع آنها و تبدیلشان به نقطۀ قوت برآیی. (شناسایی و رفع نقاط ضعف علمی و مهارتی)

 و هدفمان این است که وقتی از خط پایان گذشتی خرسند باشی که تلاشت را به موقع و با ابزار مناسب آغاز کردی. (موفقیت در آزمون سراسری)

 

  اجزای اصلی گام اول 97

  6 مرحله آزمون حضوری

گام اول 97، شامل 6 مرحله آزمون حضوری است. این آزمون ها متناسب با برنامه و اهداف کلی طرح برنامه ریزی شده است. آزمون اول یک آزمون تعیین سطح است. در این آزمون تمام مباحث مربوط به سال یازدهم و سال دهم ارزیابی می شود و بر اساس نتایج این آزمون همراه کارنامه، گزارش تعیین سطح داوطلب نیز ارائه می گردد. بر اساس این گزارش سطح داوطلب ارزیابی و تعیین می گردد. این سطح ملاک داوطلب برای استفاده از دفترچۀ برنامه ریزی سطح بندی شده است.

آزمون های بعدی بر اساس پیشرفت برنامۀ مطالعاتی داوطلبان تنظیم شده است. در آزمون پایانی که همسنگ با آزمون اول طراحی شده است تمام مباحث مطالعه شده در طول طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مبنایی برای سنجش پیشرفت داوطلب در طول دوره تابستان قرار گیرد .

همچنین آزمون به جز دفترچه سوال، شامل کارنامه و دفترچه پاسخ تشریحی نیز است.

 کارنامه

شرکت کنندگان در آزمون های گزینه دو ساعاتی پس از شرکت در آزمون، می توانند کارنامۀ اولیه شامل درصدها و تخمین رتبه و نمره را از طریق وب سایت مؤسسه دریافت نمایند. این کارنامه از طریق پیامک نیز به آنها ارسال خواهد شد.

پس از تکمیل جامعۀ آماری آزمون، دانش آموزان می توانند از طریق وب سایت مؤسسه کارنامه آزمون خود را به طور کامل مشاهده نمایند. این کارنامه شامل اطلاعات جامعی از وضعیت پاسخگویی داوطلب و سایر شرکت کنندگان در آزمون است.

 دفترچۀ پاسخ تشریحی آزمون ها

همراه تمام آزمون های حضوری، یک دفترچه ارائه میشود که حاوی پاسخ تشریحی سؤالات آزمون است. در این دفترچه علاوه بر پاسخ تشریحی سؤالات آزمون، شناسنامۀ سؤالات نیز در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.

   دفترچۀ برنامه ریزی روزانه و سطح بندی شده

برنامۀ متناسب با هر یک از گروه های آزمایشی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) به صورت بازه های مطالعاتی مناسب در قالب اوقات مطالعاتی روزانه سامان دهی شده اند. برای هر یک از سرفصل ها و موضوعات درسی، زمان مناسبی که حاصل تلاش کارشناسانۀ دبیران و مشاوران است در برنامه گنجانده شده است. همچنین برای هر بازه و نوبت مطالعاتی فعالیت هایی که هر داوطلب متناسب با شرایط، وضعیت و سطح مناسب خویش باید انجام دهد، تعیین شده است.

اگرچه هدف کلی این برنامه برای سطوح مختلف دانش آموزان یکسان است (مطالعۀ درس های سال یازدهم و سال دهم) اما فعالیت هایی که هر فرد متناسب با شرایط و وضعیت آمادگی و موقعیت خویش باید انجام دهد متفاوت است.

لذا نکته ویژه و جالبی که در دفترچۀ برنامه ریزی تابستان 97 وجود دارد، آن است که داوطلبان برای اجرای برنامه به سه گروه اصلی تقسیم می شوند تا هر گروه برنامۀ روزانۀ مناسب خویش را اجرا نماید. این تقسیم بندی، بر اساس نتیجۀ آزمون تعیین سطح و زمان مطالعۀ داوطلبان صورت میپذیرد.

 

  طرح سنجش پیشرفت تحصیلی

در انتهای گام اول 97، گزارشی از میزان پیشرفت تحصیلی هر دانش آموز در طول طرح تابستان 97 (گام اول 97) به او داده می شود. این گزارش به هر داوطلب نشان میدهد که اولاً وضعیت تحصیلی او در درس های مختلف، با اجرای برنامۀ گام اول تا چه حد پیشرفت کرده است و ثانیاً نقاط ضعف او پس از اجرای چنین برنامه ای در چه موضوعات و مواردی است. این فعالیت که سنجش پیشرفت تحصیلی نام دارد، بر اساس مقایسۀ نتایج آزمون تعیین سطح (آزمون ابتدایی تابستان 97 (گام اول 97)) و آزمون حضوری شمارۀ 6 (آزمون انتهایی تابستان 97 (گام اول 97)) صورت خواهد پذیرفت.

 

  خدمات جانبی تابستان 97 (گام اول 97)

   6 آزمون غیر حضوری ( اینترنتی )

علاوه بر آزمون های حضوری در تابستان 97 (گام اول 97)، 6 مرحله آزمون غیر حضوری نیز در برنامۀ این طرح وجود دارد که به پوشش بهتر و دقیقتر مباحث مربوط به طرح کمک می کند. این آزمون ها که بین آزمون های حضوری پیش بینی شده است به داوطلبان این طرح کمک میکند که سنجش دقیقتری از آموخته های خود داشته باشند و تقریباً در هر هفته خود را ارزیابی نمایند و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند و در ادامه برنامه بر روی نقاط ضعف خود تمرکز نمایند.

این آزمون ها به صورت غیر حضوری (اینترنتی) برگزار می شود و داوطلبان پس از برگزاری آزمون اطلاعات پاسخبرگ خود را در پنل خود در وب سایت گزینه دو وارد می نمایند و کارنامه و گزارش آزمون را دریافت می نمایند.

  مشاورۀ تحصیلی انفرادی هوشمند ( اینترنتی )

گزینه دو بر اساس نتایج آزمونی داوطلبان، به آنها مشاورۀ تحصیلی انفرادی هوشمند اینترنتی ارائه میدهد. این خدمات مشاوره ای به داوطلب کمک میکند نتایج آزمون خود را بهتر تحلیل کند و برای برطرف نمودن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوتش برنامه ریزی مناسبی کند. این مشاوره برای هر داوطلب با توجه به نتایج آزمون اخیر و نتایج آزمون های گذشته اش متفاوت خواهد بود و هر فرد نسخه شخصی سازی شده خود را دریافت می کند. عناوین اصلی این خدمات که پس از هر آزمون در اختیار داوطلبان قرار می گیرد، به شرح زیر است:

 مشاوره تخمین نمره و رتبه

 مشاوره تحلیل آزمون

 مشاوره آموزشی

 مشاوره رشته های قبولی

 مشاوره ارزیابی روند تحصیلی

 مشاوره زیردرس ها

 مشاوره تحلیل یادگیری نرم افزار مشاورۀ هوشمند ارتقای رتبه

  مشاورۀ تحصیلی مدرسه ای هوشمند ( اینترنتی )

مؤسسه گزینه دو پس از هر آزمون، به مدارس شرکت کننده در آزمون های خود مشاورۀ تحصیلی مدرسه ای هوشمند اینترنتی در مورد وضعیت دانش آموزانش ارائه مینماید. این مشاوره در 8 زمینه و با هدف مدیر، مشاور و دبیر خواهد بود. مدارس میتوانند نسخه PDF گزارش های مشاوره ای ویژه خود را پس از هر آزمون در پنل مدرسه خود دریافت نمایند. وضعیت مرکز در یک نگاه

  وضعیت مدرسه در یک نگاه

  وضعیت دانش آموزان

 وضعیت پرسش های آزمون

 ریزنمرات دانش آموزان مدرسه

 مقایسۀ مدارس

 روند تحصیلی مدرسه

 غایبین مدرسه

 فایل اکسل اطلاعات آزمون


  آزمـون های گـام اول 96

  تاریخ برگزاری و محدوده کلی

آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) از اول تیر 97 شروع و تا اواخر شهریور 97 ادامه خواهد داشت. این آزمون ها طی 6 مرحله آزمون حضوری و 6 مرحله آزمون غیرحضوری برگزار خواهد شد. آزمون های حضوری در حوزۀ برگزاری آزمون که توسط نمایندگی اعلام می شود برگزار خواهد شد، اما آزمون های غیرحضوری به صورت اینترنتی خواهد بود؛ به این صورت که سوالات آزمون یک روز قبل از روز برگزاری در وب سایت www.gozine2.ir در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان پس از برگزاری آزمون در روز مشخص شده از ساعت 12:30 الی 18:00 فرصت دارند وارد پنل اختصاصی خود در وب سایت شده و اطلاعات پاسخبرگ خود را در قسمت تعیین شده وارد نمایند. سپس کارنامه و مشاوره های آزمون را از طریق وب سایت مشاهده کنند.

اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF) اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF)
دانلود 3.56 MB اهداف و اجزای اصلی و خدمات جانبی آزمون های تابستان 97 (گام اول 97) (PDF)
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 102841