اهداف و اجزای اصلی آزمون های پایه چهارم دبیرستان


اهداف و اجزای اصلی آزمون های پایه چهارم دبیرستان

ثبت نام گزینه دو

ویژگی ها اهداف و اجزای اصلی تاریخ برگزاری و محدوده بندی آزمون های حضوری تاریخ برگزاری و محدوده بندی آزمون های غیرحضوری
خدمات جانبی قیمت و نحوه ثبت نام کارنامه ها دانلود دفترچه کامل طرح
اهداف و اجزای اصلی آزمون های پایه چهارم دبیرستان (PDF)
اهداف و اجزای اصلی آزمون های پایه چهارم دبیرستان (PDF) 86/9 KB
۸ شهریور ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 6927

مطالب مرتبط