زیست شناسی


زیست شناسی

 • تعریف : هدف اين رشته تربيت کارشناسان متعهد و متخصصى است که از مفاهيم کلى و اساسى زيست شناسي آگاهى کافى داشته و جنبه هاى نظرى و کاربردى اين علم را با گذرانيدن واحدهاى نظرى و کاربردى بشناسند و نيازهاى مراکز آموزشى و پژوهشي، توليدى و خدماتى را در زمينه هاى مذکور مرتفع سازند.
   
 • توانایی : دانشجوي‌ رشته‌ زيست‌شناسي‌ بايد عاشق‌ کشف‌ حقايق‌ پديده‌هاي‌ طبيعي‌ باشد و به‌ گردش‌ در طبيعت‌ علاقه‌مند باشد. چون‌ اطلاعاتي‌ که‌ با حضور در محيط‌ طبيعي‌ زندگي‌ گياه‌ يا جانور مي‌توان‌ به‌ دست‌ آورد در هيچ‌ کتابي‌ پيدا نخواهد شد. در ضمن‌ دانشجو لازم‌ است‌ فردي‌ منظم‌ و مرتب‌ بوده‌ و بتواند مطالب‌ را در ذهن‌ خويش‌ به‌ خوبي‌ طبقه‌بندي‌ کند تا در زمينه‌ سيستماتيک‌ موفق‌ گردد.
   
 • برخی دروس تخصصی : ماهی شناسی ، قارچ شناسی ، ویروس شناسی ، رفتار شناسی
   
 • گرایش‌ها(در مقطع کارشناسی) : این رشته در مقطع کارشناسی گرایش ندارد
   
 • گرایش‌ها(در مقطع کارشناسی ارشد) : فيزيولوژی – سيستماتيک و بوم شناسی – زيست شناسی سلولی و تکوينی – بيو سيستماتيک – زيست دريا – جانوران دريا – بوم شناسی دريا – آلودگی دريا
   
 • گرایش‌ها(در مقطع دکترا) : امکان ادامه تحصيل در اين رشته در مقطع دکتري وجود دارد.
   
 • موقعیت شغلی :

بطور کلي امکان فعاليت در:

الف) کارهاي‌ تحقيقاتي‌ يا اداره‌ آزمايشگاه‌ هاي دانشگاه ‌ها يا سازمان‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌

ب) مراکز پرورش‌ ماهي‌ و يا حفظ‌ بعضي‌ از گونه‌ هاي‌ آبزيان‌ که‌ در حال‌ انقراض‌ (گرايش زيست دريا)

۱۴ دی ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 44048

مطالب مرتبط