فیزیک٢- فصل ٢- محاسبه سرعت متوسط و لحظه‌ای- بخش ۵


درحال بارگذاری...
دانلود 2.88 MB
فیزیک٢- فصل ٢- محاسبه سرعت متوسط و لحظه‌ای- بخش ۵ (PDF) فیزیک٢- فصل ٢- محاسبه سرعت متوسط و لحظه‌ای- بخش ۵ (PDF)
دانلود 2.13 MB فیزیک٢- فصل ٢- محاسبه سرعت متوسط و لحظه‌ای- بخش ۵ (PDF)
علی نعیمی - دبیر فیزیک    4 سال قبل  

تعداد مشاهده 922