فیزیک ٣- فصل ۴ (فصل ۵ ریاضی) خودالقایی- انرژی ذخیره شده در القاگر


درحال بارگذاری...
دانلود 3.75 MB
فیزیک ٣- فصل ۴ (فصل ۵ ریاضی) خودالقایی- انرژی ذخیره شده در القاگر (PDF) فیزیک ٣- فصل ۴ (فصل ۵ ریاضی) خودالقایی- انرژی ذخیره شده در القاگر (PDF)
دانلود 289 KB فیزیک ٣- فصل ۴ (فصل ۵ ریاضی) خودالقایی- انرژی ذخیره شده در القاگر (PDF)
علی نعیمی - دبیر فیزیک    4 سال قبل  

تعداد مشاهده 595