فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم راست و بلند حامل جریان


درحال بارگذاری...
 دانلود فایل 4.71 MB
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم راست و بلند حامل جریان (PDF)
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم راست و بلند حامل جریان (PDF) 94.1 KB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    ۲۰ تیر ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 657