فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- میدان مغناطیسی حاصل از دو یا چند سیم راست و بلند حامل جریان


درحال بارگذاری...
 دانلود فایل 8.38 MB
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- میدان مغناطیسی حاصل از دو یا چند سیم راست و بلند حامل جریان (PDF) فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- میدان مغناطیسی حاصل از دو یا چند سیم راست و بلند حامل جریان (PDF)
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- میدان مغناطیسی حاصل از دو یا چند سیم راست و بلند حامل جریان (PDF) 295 KB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    ۲۰ تیر ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 735