فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی- بخش ١


درحال بارگذاری...
 دانلود فایل 5.23 MB
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی- بخش ١ (PDF)
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی- بخش ١ (PDF) 143 KB
علی نعیمی - دبیر فیزیک    ۲۰ تیر ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 768