فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- آهن‏ربا و میدان مغناطیسی اطراف آن- بخش ٢


درحال بارگذاری...
دانلود 4.61 MB
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- آهن‏ربا و میدان مغناطیسی اطراف آن- بخش ٢ (PDF)
دانلود 114 KB فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- آهن‏ربا و میدان مغناطیسی اطراف آن- بخش ٢ (PDF)
علی نعیمی - دبیر فیزیک    ۲۰ تیر ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 1093