مشاوره و راهنمایی


مشاوره و راهنمایی

تعریف:
مشاور‌ به‌ افراد آموزش‌ مي‌دهد که‌ چه‌ کنند تا دچار بحران‌هاي‌ روحي‌ نگردند و راه‌ پيشرفت‌ و تکامل‌ را راحت‌تر و سريع‌تر طي‌ نمايند. بخش‌ ديگري‌ از فعاليت مشاوره‌ نيز شامل‌ حال‌ افرادي‌ مي‌شود که‌ دچار بحران‌ شده‌اند و اکنون‌ نمي‌دانند که‌ چگونه‌ بايد از بحران‌ مورد نظر عبور کرده‌ يا با آن‌ کنار بيايند در اينجا مشاور به‌ فرد مراجعه‌ کننده‌ کمک‌ مي‌کند تا بتواند بر بحران‌ موجود غلبه‌ کند. مشاوره‌ بيشتر جنبه‌ کاربردي‌ دارد و از تحقيقات‌ و داده‌هاي‌ روانشناسي‌ براي‌ حل‌ مشکلات‌ مردم‌ عادي‌ که‌ با بحران‌هاي‌ روحي‌ روبرو هستند،  ياري‌ مي‌گيرد.

توانایی:
خوب‌ گوش‌ دادن‌ و خوب‌ سخن‌ گفتن‌ دو ويژگي‌ مهم‌ و ضروري‌ براي‌ دانشجوي‌ رشته‌ مشاوره‌ است‌. يک‌ مشاور بايد بتواند با صبر و بردباري‌ و آرامش‌ دروني‌ خود، فضاي‌ مناسبي‌ براي‌ مراجعه‌ کننده‌ ايجاد کند و به‌ او اجازه‌ دهد که‌ خود را تخليه‌ کرده‌ و دغدغه‌هاي‌ ذهني‌ خويش‌ را بيان‌ کند. يک‌ مشاور خوب‌ بايد از مسائل‌ اقتصادي‌، سياسي‌، اجتماعي‌ و مذهبي‌ جامعه‌ نيز اطلاع‌ داشته‌ باشد.
دروس رشته:
مبانی راهنمایی ومشاوره / آمار استنباطی/ مددکاری اجتماعی/ روانشناسی رشد/جامعه شناسی آموزش وپرورش/مبانی جامعه شناسی

گرایش کارشناسی:
اين رشته در کارشناسي گرايش ندارد.

امکان ادامه تحصیل:‌
در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرايش هاي خانواده، مشاوره شغلي، مدرسه (تحصیلی) و  توانبخشي است.
امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری وجود د ارد.

موقعیت شغلی:
امکان کار در:
آموزش‌ و پرورش،‌ بهزيستي‌، کميته‌ امداد،
 فرهنگسراها، مراکز بازپروري‌ زندان‌ها
 

مشاوره و راهنمایی (PDF) مشاوره و راهنمایی (PDF) مشاوره و راهنمایی (PDF) مشاوره و راهنمایی (PDF) مشاوره و راهنمایی (PDF) مشاوره و راهنمایی (PDF) مشاوره و راهنمایی (PDF)
مشاوره و راهنمایی (PDF) 293 KB
۳ دی ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 18701

مطالب مرتبط