زبان و ادبیّات فارسی


زبان و ادبیّات فارسی

تعریف:
رشته زبان و ادبيات بهترين بستر براي ورود به شناخت فرهنگ و عرفان و حتي معارف ديني است. چون سرفصل‌ها و دروسي که در اين رشته تدريس مي‌شود هر کدام مسيري است که به دشت‌هاي وسيع معرفت منتهي ميشود.

توانایی:
اگر يک‌ دانشجوي‌ ادبيات‌ از خواندن‌ يک‌ بيت‌ شعر حافظ‌ يا مفاهيم ادبيات عرب يا خواندن‌ داستان‌هاي‌ شاخص‌ و معروف‌ ادبيات‌ جهان‌ لذت‌ نبرد به‌ اشتباه‌ وارد اين‌ رشته‌ شده‌ است‌ چون‌ دانشجوي‌ زبان‌ و ادبيات‌ بايد دروس‌ بسيار متنوع‌ و گسترده‌اي‌ را در وادي‌ ادبيات‌ بخواند و اگر کسي‌ علاقه‌مند نباشد اين‌ رشته‌ برايش‌ ملال‌ آور مي‌شود.اين‌ رشته‌ قلم‌ درست‌ و بيان‌ خوب‌ مي‌خواهد تا بتوان‌ منظور خود را به‌ خوبي‌ تفهيم‌ کرد. همچنين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ لازم‌ است‌ که‌ حافظه‌ نسبتاً قوي‌ داشته‌ باشد چون‌ بخش‌ عظيمي‌ از مقولات‌ ادبي‌ را بايد به‌ خاطر بسپارد تا در مواقع‌ لازم به‌ آنها دسترسي‌ داشته‌ باشد.

دروس رشته :
ادبیات معاصر / سبک شناسی/عروض وقافیه/ تاریخ ادبیات /مبانی عرفان وتصوف/ نقد ادبی

گرایش کارشناسی:
در مقطع کارشناسي دارای یک گرایش کلی است.

امکان ادامه تحصیل:‌
گرایش های این رشته عبارتند از: ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات پایداری،  ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقدادبی، ادبیات معاصر، آموزش زبان فارسی.
اين رشته در مقطع دکتري نيز قابل تحصيل است.

موقعیت شغلی:
بعد از آموزش‌ و پرورش‌ ، مطبوعات‌ بهترين‌ بستر براي‌ فعاليت‌ فارغ‌التحصيلان‌ ادبيات‌ فارسي‌ است‌. همچنين‌ بهترين‌ نيرو براي‌ تنظيم‌ و ارائه‌ برنامه‌هاي‌ ادبي‌ راديو و تلويزيون‌ و حوزه‌هاي‌ فرهنگي‌ وزارتخانه‌هاي‌ مختلف‌ کشور، فارغ‌التحصيل‌ اين‌ رشته‌ است. و از اينها گذشته‌ يک‌ ليسانس‌ ادبيات‌ اگر پويا و فعال‌ باشد مي‌تواند يک‌ نويسنده‌، شاعر يا منتقد گردد و در مراکز چاپ‌ و نشر کتاب‌ به‌ عنوان‌ ويراستار و ناظر ادبي‌ در سير چاپ‌ کتاب‌ حضور داشته‌ باشد. در ضمن‌ تعدادي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ نيز با توجه‌ به‌ ذوق‌ و سليقه‌ خود کارهاي‌ ويژه‌اي‌ انجام‌ مي‌دهند که‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ شرکت‌ در تأليف‌ فرهنگ‌هاي‌ مختلف‌ به‌ عنوان‌ پژوهشگر ادبي‌ و "فيش‌نويس‌ علمي‌" و "انتخابي‌" دايره المعارف‌ها اشاره‌ کرد.
 

زبان و ادبیّات فارسی (PDF) زبان و ادبیّات فارسی (PDF) زبان و ادبیّات فارسی (PDF) زبان و ادبیّات فارسی (PDF) زبان و ادبیّات فارسی (PDF) زبان و ادبیّات فارسی (PDF) زبان و ادبیّات فارسی (PDF)
زبان و ادبیّات فارسی (PDF) 417 KB
۳ دی ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 14857

مطالب مرتبط