آمار- فصل ٢- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها- بخش ١


درحال بارگزاری...
آمار- فصل ٢- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها- بخش ١ (فیلم) 2/65 MB
آمار- فصل ٢- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها- بخش ١ (PDF)
آمار- فصل ٢- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها- بخش ١ (PDF) 2/04 MB
احسان ایزدپناه - دبیر ریاضی    ۲۹ خرداد ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 1341

مطالب مرتبط