آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی


درحال بارگذاری...
دانلود 5.53 MB
آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی (PDF) آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی (PDF) آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی (PDF)
دانلود 2.18 MB آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی (PDF)
احسان ایزدپناه - دبیر ریاضی    ۲۹ خرداد ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 1909