آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی


درحال بارگذاری...
 دانلود فایل 5.53 MB
آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی (PDF) آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی (PDF) آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی (PDF)
آمار- فصل ٢- نمونه تصادفی (PDF) 2.18 MB
احسان ایزدپناه - دبیر ریاضی    ۲۹ خرداد ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 1868