علوم ارتباطات اجتماعی


علوم ارتباطات اجتماعی

تعریف:

انسان‌ قرن‌ بيست‌ و يکم‌ با بشر اوليه‌ تفاوت‌ بسياري‌ دارد و بايد براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ با او، بخصوص‌ ارتباطي‌ با نفوذ و پايدار که‌ با حرف‌ها و تجربه‌هاي‌ تازه‌ و ناگفته‌ همراه‌ باشد، به‌ هنر و دانش‌ پيچيده‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ مجهز بود.

توانایی:‌

دانشجوي‌ روزنامه‌نگاري‌ بايد داراي‌ يازده خصيصه‌ باشد که‌ اين‌ خصايص‌ عبارتند از:

1ـ داشتن‌ ذوق‌ و استعداد نويسندگي‌ 2ـ کنجکاوي‌، تيزبيني‌ و نکته‌سنجي‌ 3ـ داشتن‌ ضريب‌ هوشي‌ بالاتر از متوسط‌ جامعه‌ 4ـ توانايي‌ جوشش‌ با طبقات‌ مختلف‌ مردم‌ 5ـ صبر و حوصله‌ زياد 6ـ داشتن‌ توانايي‌ جسمي‌ و رواني‌ براي‌ دوندگي‌هاي‌ اضطراري‌ 7ـ قدرت‌ تفکر سريع‌ 8ـ عشق‌ به‌ کار خبري‌ 9ـ مؤمن‌ به‌ رعايت‌ اصول‌ اخلاقي‌ و داشتن‌ تقوا  10ـ داشتن‌ توانايي‌هاي‌ ارتباطي‌ 11ـ داشتن‌ حافظه‌اي‌ بيش‌ از حد‌ متوسط‌ جامعه .

دانشجوي‌ روابط‌ عمومي‌ نيز علاوه‌ بر ويژگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ يک‌ روزنامه‌نگار بايد از توان‌ تجزيه‌ و تحليل‌ بالا، قدرت‌ ريسک‌ و توان‌ کارهاي‌ اجرايي‌ و قدرت‌ سخنوري‌ برخوردار باشد.

دروس رشته:‌

تکنیک های روابط عمومی/ اصول روزنامه نگاری/موسیقی، فرهنگ ،‌جامعه/ روش های بررسی مخاطب/ روش شناسی و تحلیل محتوا/ مطالعات فضای مجازی

گرایش های کارشناسی:‌

روزنامه نگاری:

گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ نهال‌ تنومندي‌ است‌ که‌ از چشمه‌هاي‌ هنر و ادبيات‌، فرهنگ‌ و فلسفه‌، سياست‌ و اقتصاد، صنعت‌ و تکنولوژي‌ سيراب‌ مي‌شود براي‌ همين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ دروس‌ تئوري‌ و نظري‌ مانند مباني‌ جمعيت‌شناسي‌، مباني‌ روانشناسي‌، مباني‌ فلسفه‌، مباني‌ علم‌ اقتصاد، نظريه‌هاي‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ وانديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم‌ را مطالعه‌ مي‌کند همچنين‌ دروسي‌ را که‌ هم‌ جنبه‌ عملي‌ و هم‌ جنبه‌ تئوري‌ دارند مثل‌ اصول‌ و تکنيک‌هاي‌ تهيه‌ خبر، مصاحبه‌، گزارش‌، روش‌ تحقيق‌، عکاسي‌ خبري‌، صفحه‌آرايي‌ و ويراستاري‌ را آموزش‌ مي‌بيند.

روابط عمومی:‌

کارشناس‌ خوب‌ روابط‌ عمومي‌ برخلاف‌ ذهنيت‌ عامه‌ مردم‌ سعي‌ در پنهان‌ ساختن‌ اخبار بد ندارد همچنين‌ وظيفه‌اش‌ در بسط‌ اطلاعاتي‌ که‌ مستقيماً از سطوح‌ بالاتر سازمان‌ مي‌گيرد، خلاصه‌ نمي‌شود. بلکه‌ کارشناس‌ روابط‌ عمومي‌ يک‌ مشاور است‌ که‌ جريان‌ دو طرفه‌ ارتباطي‌ را بين‌ سازماني که براي آن کار مي‌کند و مخاطبانش‌ ميسر مي‌سازد و بر اين‌ اعتقاد است‌ که‌ رمز موفقيت‌ يک‌ برنامه‌ مؤثر روابط‌ عمومي‌، قابليت‌ انتقال‌ پيام‌ صحيح‌ از راه‌ صحيح‌، در زمان‌ مطلوب‌ و به‌ فرد صحيح‌ است‌. در واقع‌ کارشناس‌ روابط‌ عمومي‌ از يک‌ سو وظيفه‌ آگاه‌ کردن‌، خبر دادن‌ و مطلع‌ کردن‌ مردم‌ از مقاصد مديريت‌ سازمان‌ را بر دوش‌ دارد و از سوي‌ ديگر مسؤوليت‌ ارائه‌ مشورت‌هاي‌ کارشناسانه‌ با مديريت‌ مؤسسه‌ در مورد طرز تفکر مردم‌ و گروه‌هاي‌ مورد توجه‌ آن‌ حوزه‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ افکار عمومي‌ و بررسي‌ جامعه‌شناختي‌ گرايش‌ها و طرز تفکرهاي‌ مردم‌ بر عهده‌ او است.

امکان ادامه تحصیل:‌

گرايش هاي ارشد شامل : مدیریت رسانه، روزنامه نگاری، مطالعات فرهنگی و رسانه، علوم ارتباط اجتماعی، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، ارتباطات گرایش حج و زیارت، دین و رسانه، مطالعات فرهنگی و رسانه.

دانشجويان اين رشته تا مقطع دکترا مي توانند ادامه تحصيل دهند .

بازار کار:‌

در حال‌ حاضر با توجه‌ به‌ تعدد و تنوع‌ مطبوعات‌ و خبرگزاري‌ها، اکثر فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ جذب‌ بازار کار مي‌شوند. فرصت‌هاي‌ شغلي‌ فارغ‌التحصيلان‌ روابط‌ عمومي‌ نيز در حال‌ حاضر بهتر شده‌ است‌. امروزه‌ مردم‌ انتظارات‌ بسياري‌ از روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ها دارند و مايلند آن‌ها را در جريان‌ آخرين‌ اطلاعات‌ و اخبار درون‌ سازماني‌ قرار دهند.

 

۳ دی ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 11640

مطالب مرتبط