روابط عمومی


روابط عمومی

تعریف:‌

اهميت يافتن نقش مردم و افکار عمومي در عرصه هاي مختلف سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و فضاي ناشي از جامعه اطلاعاتي به عنوان مبنا و شاخص توسعه يافتگي کشورها، روابط عمومي نيز هر روز بيش از گذشته جايگاه و موقعيت استرا تژيک پيدا ميکند.

توانایی:‌

مهارت هاي نوشتاري عالي به منظور بيان کامل و صحيح ديدگاه ها و نظرات و انتقال اهداف و برنامه هاي شرکت به رسانه ها و مطبوعات، اعتماد به نفس و توان ارائه عالي مطالب به منظور تأثير مناسب در هنگام سخنراني در همايش ها و ميزگردهاي رسانه اي

خلاقيت و ابتکار به منظور يافتن بهترين راهکار معرفي شرکت و محصولات به جامعه و بازار هدف و توان پاسخ گويي به نمايندگان رسانه در زمان مورد نظر، مهارت هاي سازماندهي و برنامه ريزي و مديريت زمان، توانايي کار تيمي و کار با انواع مشتريان، توانايي تحمل فشار کاري زياد در زمان هاي شلوغ کاري

دروس رشته:‌

گزارش و نگارش/ اصول روابط عمومی/ طرح و برنامه ریزی/ روابط عمومی الکترونیکی /اصول تبلیغات بازرگانی/ انتشارات

گرایش های کارشناسی:‌

اين رشته در کارشناسي گرايش ندارد.

امکان ادامه تحصیل:‌

در مقطع کارشناسي ارشد امکان تحصیل وجود ندارد

اين رشته در مقطع دکتري قابل تحصيل نیست.

بازار کار :

مشاغل مربوط از جمله

خبرنگاری

روزنامه نگاری

کارشناسان و مديران روابط عمومي مي توانند در سازمانها و ادارات مختلف که از نظر اندازه و اعتبار در حد متوسط به بالا مي باشند مشغول به کار شوند. در شرکت هاي کوچکتر نقش مدير روابط عمومي را معمولا مديرعامل ايفا مي کند.

۳ دی ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 11442

مطالب مرتبط