حقوق


حقوق

معرفی رشته :
هرگاه خداوند بنده‌اي را گرامي کند،‌ او را در برپاي داشتن حق (در ميان مردم) ياري مي‌کند."اين کلام امير‌المؤمنين، رساتر از هر جمله ديگري بيانگر ارزش علم حقوق است. علمي که با حمايت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش مي‌کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود. در معرفي اين علم بايد گفت که هرگونه‌ روابط‌ اجتماعي‌ که‌ آثار حقوقي‌ از آن‌ ايجاد شود، موضوع‌ علم‌ حقوق‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ روابط‌ مي‌تواند مربوط‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و مردم‌ باشد که‌ به‌ حقوق‌ عمومي‌ معروف‌ است‌ يا شامل‌ روابط‌ خصوصي‌ مردم‌ گردد که‌ حقوق‌ خصوصي‌ ناميده‌ مي‌شود.

توانایی:
جسارت‌، قدرت‌ استدلال‌، خلاقيت‌ ذهني‌. فن‌ بيان‌ خوب
به‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ مسلط‌ باشد چون‌ منطق‌ حقوق‌ در ضمن‌ اين‌ که‌ شباهت‌هاي‌ زيادي‌ به‌ منطق‌ رياضي‌ دارد، يک‌ منطق‌ اقناعي‌ و خطابي‌ است‌؛ يعني‌ يک‌ حقوقدان‌ بايد بتواند کساني‌ را که‌ مورد خطاب‌ او قرار مي‌گيرند يا دادگاهي‌ که‌ مأمور رسيدگي‌ به‌ دعوا است‌، با زبان‌ سليس‌ و بليغ‌ قانع‌ کند.

دروس رشته :
قواعد فقه، پزشکي قانوني، آئين دادرسي مدني و کیفری، متون حقوقي، حقوق اساسي، اصول فقه

 ادامه تحصیل: 
اين رشته در کارشناسي گرايش ندارد.
در مقطع کارشناسي ارشد داراي 22 گرايش است که به عنوان مثال می توان به حقوق بين الملل، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق شرکت ها، جزا و جرم شناسي، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق خانواده، حقوق هوايي، حقوق ثبت اسناد و املاک و ... اشاره کرد.
اين رشته در مقطع دکتري نيز قابل تحصيل است.

موقعیت شغلی:
وکالت‌ دعاوي‌ دادگستري‌، مشاور حقوقي‌ بانک‌ها، شهرداري‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و سردفتري‌ دفاتر اسناد رسمي‌
 

حقوق (PDF) حقوق (PDF) حقوق (PDF) حقوق (PDF) حقوق (PDF) حقوق (PDF) حقوق (PDF)
حقوق (PDF) 396 KB
۳ دی ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 40304

مطالب مرتبط