تاریخ


تاریخ

تعریف:
تاريخ، قواعدي است که ثبت وقايع مؤثر بر مردم يک ملت را با حفظ تسلسل تاريخي و زماني آن مطالعه مي‌کند و مبتني بر تحقيق منتقدانه منابع اطلاعاتي و توضيح دلايل آنها است.
هدف تاريخدان اين است که فعاليت‌هاي ثبت شده انسان را مدل‌سازي کند. تا درک عميق‌تري از آن داشته باشد. اين درک از اعمال انسان، موضوعي کاملاً جديد است و به پيشرفت‌هاي علم تاريخ در اواخر قرن 18 و 19 برمي‌گردد که توسط تاريخدانان حرفه‌اي ايجاد گرديد.

توانایی:
نظم‌ و دقت‌ فراوان‌ داشته
و توان‌ به‌ تصوير کشيدن و نقد کردن وقايع‌ تاريخي‌ را داشته‌ باشد.
پايه‌ علم‌ تاريخ‌، فلسفه‌، زمين‌ آن‌ جغرافيا و ديوارهاي‌ آن‌ جامعه‌شناسي‌، اقتصاد، سياست‌ و فرهنگ‌ است.‌
و دانشجوي‌ تاريخ‌ بايد با اين‌ علوم‌ آشنا باشد و از نتايج‌ آنها بهره‌ ببرد. فردي‌ مي‌تواند در رشته‌ تاريخ‌ موفق‌ شود که‌ از پوستة‌ رويي‌ رويدادها عبور کرده‌ و مسائل‌ عميق‌تري‌ را درباره‌ آنها بفهمد و از ارتباط‌ بين‌ دو رويداد، پي‌ به‌ رويداد سوم‌ ببرد.

دروس رشته:
انقلاب اسلامی و  ریشه های  آن / تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون / تاریخ تحولات سیاسی/ تاریخ عثمانی وخاورمیانه / تاریخ ایران در دوره ساسانیان / دوره سلوکی و اشکانی

گرایش کارشناسی:‌
تاریخ:
در اين گرايش کليات تاريخ مورد بررسي قرار ميگيرد.
تاریخ اسلامی:‌
رشته تاريخ اسلامي به مجموعه اي از آموزش ها و مهارت هاي پژوهشي که حوزه تاريخ جوامع اسلامي و فرهنگ و تمدن ملل اسلامي را در بر مي گيرد، اطلاق مي شود..

امکان ادامه تحصیل:‌
در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرايش هاي: تاريخ ايران باستان، تاریخ اسلام، مطالعات خليج فارس، مطالعات تاريخ تشيع،تاریخ ایران اسلامی،تاریخ انقلاب اسلامی،اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی،مطالعات خلیج فارس و تاريخ عمومي جهان ميباشد.
اين رشته در مقطع دکتري نيز قابل تحصيل است.

بازار کار :‌
آينده شغلي در:
در وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌، وزارت‌ امور خارجه‌، وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌،وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌، سازمان‌ موزه‌ها،
مراکز اسناد ملي‌ و صداوسيما براي‌ بررسي‌ مسائل‌ تحقيقي‌ تاريخ‌ در حد تحقيقات‌ بين‌المللي‌
 

۳ دی ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 9595

مطالب مرتبط