حسابداری


حسابداری

تعریف:
حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکل ها و مدلهاي خاص انجام مي گيرد. تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانک ها، مجتمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند.

توانایی:
داشتن‌ شم‌ رياضي‌ در رشته‌ حسابداري‌ از اهميت‌ بسياري‌ برخوردار است‌. همچنين‌ يک‌ حسابدار بايد بتواند به خوبي‌ گزارش‌ کارهاي‌ خود را ارائه‌ دهد. بنابراين‌ بايد به ادبيات‌ فارسي‌ مسلط‌ بوده‌ و نگارش‌ خوبي‌ داشته‌ باشد. همچنين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ بايد تحمل‌ ساعت‌ها کار در پشت‌ يک‌ ميز و صندلي‌ و سروکار داشتن‌ با اعداد و ارقام‌ را داشته‌ و دقيق‌ و منظم‌ باشد.

دروس رشته:
 مدیریت مالی / متون حسابداری/ اصول حسابداری/ حسابداری پیشرفته/ اصول وتنظیم کنترل بودجه/حسابداری مالیاتی

گرایش های کارشناسی:
حسابداری دولتی‌:‌
مقطع تحصيلي کارشناسي حسابداري با گرايش دولتي يکي از رشته هاي آموزش عالي است که هدف آن آموزش و تربيت کارشناسان مالي و محاسباتي در نظام دولتي مي باشد.
حسابداری مالیاتی:
مقطع تحصيلي کارشناسي حسابداري با گرايش مالياتي يکي از رشته هاي آموزش عالي است که هدف آن آموزش و تربيت متخصصان و کارشناسان مالي و مالياتي در سطوح مختلف سازمان مالياتي مي باشد.
حسابرسی:
حسابرسي فرآيندي منظم و با قاعده (سيستماتيک) جهت جمع¬آوري و ارزيابي بي طرفانه شواهد درباره ادعاهاي مديريت در ارتباط با فعاليت¬ها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها و اظهارات با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش نتايج به افراد ذينفع است.

امکان ادامه تحصیل:
درمقطع کارشناسي ارشد داراي گرايش هاي حسابداري، حسابرسي، حسابداري مديريت ميباشد.
تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصيل دارد.

موقعیت شغلی:
فرصت‌هاي‌ شغلي‌ يک‌ حسابدار بسيار گسترده‌ است‌ و از پايين‌ترين‌ سطح‌ تا بالاترين‌ سطح‌ را در بر مي‌گيرد. به همين دليل با اين‌ که‌ در دانشگاه‌هاي‌ مختلف‌ کشور اعم‌ از دولتي‌، غيرانتفاعي‌ و آزاد، دانشجويان‌ بسياري‌ در رشته‌ حسابداري‌ تحصيل مي‌کنند اما تعداد فارغ‌التحصيلان‌ بيکار اين‌ رشته‌ از بيشتر رشته‌ها کمتر است‌. چون‌ از يک‌ مؤسسه‌ کوچک‌ گرفته‌ تا بزرگترين‌ کارخانه‌هاي‌ کشور حداقل‌ براي‌ تهيه‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ به‌ حسابدار نيازمند هستند.
 

حسابداری (PDF) حسابداری (PDF) حسابداری (PDF) حسابداری (PDF) حسابداری (PDF) حسابداری (PDF) حسابداری (PDF)
حسابداری (PDF) 299 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 59621

مطالب مرتبط