گزارش تطبیقی و مقایسه ای سوالات کنکور ٩١ با آزمون های آزمایشی گزینه دو در سال تحصیلی ٩١-٩٠


گزارش تطبیقی و مقایسه ای سوالات کنکور ٩١ با آزمون های آزمایشی گزینه دو در سال تحصیلی ٩١-٩٠

 
گروه آزمایشی
نام درس
تعداد سؤال‌ها
پرسش‌های کنکور
پرسش‌های مشابه
درصد مشابهت آزمون‌های گزینه دو
دروس عمومی
ریاضی، تجربی انسانی
زبان و ادبیات فارسی
75
67
89/3
عربی (عمومی)
75
57
76
معارف اسلامی
75
69
92
زبان انگلیسی
75
56
47/6
دروس اختصاصی
علوم ریاضی
ریاضی
55
53
96/3
فیزیک
45
43
95/5
شیمی
35
34
97/1
علوم تجربی
زمین شناسی
25
10
40
ریاضی
30
29
96/6
زیست شناسی
50
46
92
فیزیک
30
28
93/3
شیمی
35
31
88/5
علوم انسانی
ریاضی
20
19
95
اقتصاد
15
12
80
ادبیات فارسی اختصاصی
30
25
83/3
عربی اختصاصی
20
13
65
تاریخ و جغرافیا
30
16
53/3
علوم اجتماعی
20
18
90
فلسفه و منطق
25
23
92
روان شناسی
20
19
95
جمع بندی
785
668
85/1

دانلود دفترچه

۱۸ مرداد ۱۳۹۱  

تعداد مشاهده 18302

مطالب مرتبط